Gweithdy Breuddwydion

Posted on 11 Awst 2016 by Hayley Moulding

Ym mis Mawrth 2016 bûm i’n ddigon ffodus i ennill y Parth Aur yn y prosiect ymgysylltu â gwyddoniaeth ar-lein, I’m a Scientist Get Me Out of Here!  Mae’r rhaglen hon yn ffordd wych o gymryd rhan mewn trafodaeth, sgyrsiau a thybiaethau mympwyol ym myd gwyddoniaeth gyda disgyblion ysgol cynradd o bob rhan o’r Deyrnas
Read more
Cefnogi’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a chlinigwyr iechyd meddwl

Posted on 12 Gorffennaf 2016 by Dr Frances Rice

Pob Gorffennaf, mae Canolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer Geneteg Niwroseiciatrig a Genomeg (MRC CNGG) ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnal ysgol haf ar gyfer myfyrwyr, gwyddonwyr a meddygon sy’n ystyried dilyn gyrfa ym maes iechyd meddwl a niwrowyddoniaeth. Treuliwn lawer o’n hamser yn ceisio deall beth sy’n achosi problemau iechyd meddwl cyffredin, ond difrifol,
Read more