Cymorth Cyntaf i iechyd meddwl myfyrwyr

Posted on 10 Hydref 2016 by Tsvetina Ivanova

Mae hi’n Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd heddiw. Mae’n ymddangos bod ei thema, sef ‘Cymorth Cyntaf Seicolegol ‘ yn arbennig o berthnasol i’r profiadau prifysgol y mae rhai pobl ifanc yn eu hwynebu. Pan fydd myfyrwyr yn pontio i fywyd prifysgol, gall fod perygl i’w lles. Mae gwahanol ffactorau, fel pwysau’r cyfryngau cymdeithasol, ansefydlogrwydd ariannol
Read more


Codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl yn y gymuned

Posted on 6 Hydref 2016 by Gemma Stacey-Emile

Cynhelir yr ail ddigwyddiad Iechyd Meddwl a Lles y mis hwn yn y Pafiliwn, Gerddi Grange, yn Grangetown, Caerdydd.  Mae’r gwaith hwn yn rhan o brosiect ymgysylltu blaenllaw y Porth Cymunedol ym Mhrifysgol Caerdydd. Ei nod penodol yw codi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl yn yr ardal amrywiol hon yng nghanol y ddinas, a chefnogi
Read more
Efallai fod merched yn perfformio’n well na bechgyn yn yr ysgol, ond mae eu profiad yn llawer llai hapus

Posted on 1 Medi 2016 by Kevin Smith

Mae’r trafodaethau arferol am brofiadau ysgol plant yn aml yn canolbwyntio ar lwyddiant academaidd, datblygiad personol a gwerthusiadau ysgol. Gofynnwch i athro, rhiant neu wneuthurwr polisi beth yw’r peth pwysicaf y dylai ysgol ei gynnig a bydd llawer yn ateb addysg: maen nhw am weld plant yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau fydd yn eu helpu
Read more