Iechyd ac Iechyd Meddwl

Pa bris iechyd meddwl myfyrywr?

Posted on 9 Mai 2017 by Ben Hannigan

Yng Nghymru, mae meddyginiaethau presgripsiwn yn rhad ac am ddim. Yn Lloegr, mae’r sefyllfa’n wahanol, ac mae pob eitem ar bresgripsiwn bellach yn costio £8.60. Gellir hawlio eithriadau, gan gynnwys gan bobl sy’n 60 oed neu’n hŷn, yn iau na 16, neu’r rhai sydd rhwng 16-18 ac mewn addysg amser llawn. Mae eithriadau hefyd yn
Read more

Sut ydych chi?

Posted on 2 Chwefror 2017 by Natalie Ellis

Yn 2015, fe es i Ysgol Gaeaf Prifysgol Caerdydd mewn Seiciatreg. Fel myfyrwyr meddygol ail flwyddyn, roedden ni i gyd newydd orffen bloc o bythefnos mewn seiciatreg ac roedd pawb yn llawn cyffro am seiciatreg. Ynghyd â’r rhwydweithio a’r sesiynau grŵp, cawsom sgyrsiau gan unigolion oedd â phrofiad o salwch meddwl. Ar y pwynt hwn
Read more