Kevin Smith

Kevin Smith

Senior Lecturer, Education, School of Social Sciences


Postiadau blog diweddaraf

Efallai fod merched yn perfformio’n well na bechgyn yn yr ysgol, ond mae eu profiad yn llawer llai hapus

Posted on 1 Medi 2016 by Kevin Smith

Mae’r trafodaethau arferol am brofiadau ysgol plant yn aml yn canolbwyntio ar lwyddiant academaidd, datblygiad personol a gwerthusiadau ysgol. Gofynnwch i athro, rhiant neu wneuthurwr polisi beth yw’r peth pwysicaf y dylai ysgol ei gynnig a bydd llawer yn ateb addysg: maen nhw am weld plant yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau fydd yn eu helpu
Read more