Professor Adrian Harwood

Professor Adrian Harwood

Professor Harwood is a cell biologist based in the Neuroscience and Mental Health Research Institute (NMHRI), and School of Biosciences. He has extensive experience in molecular signalling systems and cell analysis in neuronal and model cell systems.


Postiadau blog diweddaraf

MINDDS – rhwydwaith holl-Ewropeaidd ar gyfer ymchwil Anhwylderau Niwroddatblygiadol

Posted on 9 Hydref 2017 by Professor Adrian Harwood

Pan fyddwn yn sôn am ‘anhwylderau niwroddatblygiadol’ (NDD), rydym yn cyfeirio at ystod o gyflyrau iechyd meddwl a unir gan fioleg orfyffryddiadol sy’n deillio o ddatblygiad ymenyddol amharedig.  Dim ond trwy gydweithredu rhyngwladol ac ennill dealltwriaeth ddyfnach o’r hyn sy’n achosi NDD y gallwn obeithio datblygu triniaethau effeithiol i reoli – ac ryw ddydd atal
Read more