Jo Pinder

Jo Pinder


Postiadau blog diweddaraf

#LetsShare

Posted on 28 Chwefror 2018 by Jo Pinder

Jo, Ymarferydd Lles a Hyrwyddwr Amser Newid, sy’n sôn am Ymgyrch Iechyd Meddwl newydd Prifysgol Caerdydd: Beth sydd ar eich meddwl?  Mae #LetsShare yn ein hannog i gyd i rannu mwy pan ddaw hi’n fater o iechyd meddwl… Mae problemau iechyd meddwl yn gyffredin; bydd yn cael effaith ar un ym mhob pedwar ohonom ar
Read more


Diwrnod Iechyd Meddwl Prifysgolion a SafeTALK

Posted on 2 Mawrth 2017 by Jo Pinder

Heddiw yw Diwrnod Iechyd Meddwl Prifysgolion, ac mae llawer o themâu hanfodol ynglŷn â lles myfyrwyr y dylwn eu trafod ar y diwrnod hwn. Gall myfyrwyr wynebu amrywiaeth enfawr o wahanol ffactorau cymdeithasol, academaidd a diwylliannol sy’n achosi straen yn ystod eu cyfnod yn y Brifysgol. Yn aml, gall hyn arwain at anawsterau iechyd meddwl,
Read more