Clara Humpston

Clara Humpston

Research Student, Neuroscience


Postiadau blog diweddaraf

Sgitsoffrenia a pharadocsau mewnwelediad

Posted on 27 Hydref 2016 by Clara Humpston

Pan feddyliwn am symptomau sgitsoffrenia, mae’n bosibl mai’r enghreifftiau cyntaf sy’n dod i’r meddwl yw meddyliau anhrefnus, amheuon annymunol a lleisiau anweledig sy’n poenydio’r dioddefwr. Dyma, yn wir, yw arwyddion mwyaf trawiadol seicosis acíwt – rhithdybiau, rhithweledigaethau ac anhwylder meddwl – ond fel yr ysgrifennais i rai misoedd yn ôl, nid yw’r symptomau hyn yn
Read more