Caitlin Young

Caitlin Young

Undergraduate in Medicine (currently on an intercalated year in Neuroscience)


Postiadau blog diweddaraf

Lles meddwl a phrofiadau pobl hŷn yn yr ysbyty

Posted on 13 Chwefror 2017 by Caitlin Young

Mae’r neges hon yn seiliedig ar bapur sy’n ymddangos yn rhifyn cyntaf y Cyfnodolyn Meddygon dan Hyfforddiant, sef argraffiad gan Wasg Prifysgol Caerdydd. Wrth i’r boblogaeth heneiddio, byddwn yn ôl pob tebyg yn gweld nifer fwy o bobl hŷn yn yr ysbyty. Gall anghenion gofal cymhleth ac amryw anhwylderau cysylltiol sy’n cyd-daro â hwy ymestyn
Read more