Nicholas Clifton

Nicholas Clifton

Early Career Research Fellow, Neuroscience and Mental Health Research Institute


Postiadau blog diweddaraf


Sgitsoffrenia o ganlyniad i enynnau cof annormal

Posted on 17 Chwefror 2017 by Nicholas Clifton

O ystyried bod sgitsoffrenia’n anhwylder a nodweddir gan gamargraffiadau, rhithwelediadau, a chredoau anwir, mae’n bosibl y byddai’n eich synnu i glywed ei fod yn deillio o brosesu atgofion mewn modd annormal yn ôl pob golwg. Er mwyn deall ac ymateb yn briodol i’r hyn sydd o’n cwmpas, rydym bob amser yn dysgu’r cysylltiadau rhwng yr
Read more