Month: Mai 2018

Gwell ymwybyddiaeth o iechyd meddwl plant

Posted on 10 Mai 2018 by Dr Frances Rice

Mae llawer o blant a phobl ifanc yn profi teimladau o ofid a thristwch neu yn cael trafferth canolbwyntio ar waith ysgol. Yn achlysurol, gall yr anawsterau hynny ddatblygu i fod yn rhai parhaus ac ymyrryd â bywyd gartref, gwaith ysgol a’r gallu i wneud ffrindiau. Deallir yn gynyddol y gall y mathau hyn o
Read more