Day: 2 Awst 2017

Allai gwyddor data chwyldroi gofal iechyd meddwl?

Posted on 2 Awst 2017 by Jemma Cole

Mae salwch meddwl yn effeithio ar un o bob pedwar person bob blwyddyn, ac yn aml mae hynny’n cael effaith ddinistriol ar eu bywydau.  Ac er bod salwch meddwl yn cael sylw cynyddol yn y cyfryngau ac mewn trafodaethau gwleidyddol, mae ein dealltwriaeth o’r hyn sy’n achosi cyflyrau sy’n amrywio o bryder i  sgitsoffrenia yn
Read more