Day: 7 Gorffennaf 2017

Gwrywdod: Yn fendith ac yn faich?

Posted on 7 Gorffennaf 2017 by Robert Searle

Ein profiadau personol yn aml sydd yn dylanwadu ar ein llwybr academaidd. Drwy gydol fy mywyd hyd yma, dywedwyd wrthyf fod rhaid imi ymddwyn mewn ffyrdd penodol, dim ond am fy mod i’n wryw. Mae’r rhain yn cynnwys peidio â chrïo (“nid yw bechgyn yn crïo”) a pheidio â dangos unrhyw arlliw o emosiwn (“ymwrola”)
Read more