Month: Gorffennaf 2017

Fy nyddiadur Caerdydd

Posted on 24 Gorffennaf 2017 by Dr Niran Okewole

Pam oeddwn yng Nghaerdydd? Ddeunaw mlynedd yn ôl, pan oeddwn yn dal i fod yn yr ysgol feddygol, aeth genetegydd Camerŵnaidd ag ambell un ohonom o’n clwb Geneteg i labordy yn Cotonou, yng Ngweriniaeth Benin. Yno, cawsom ein cyflwyno ganddo i’r ddilyniannau Sanger a fyddai, mewn byr o dro, yn chwyldroi byd meddygaeth. Nid yw
Read moreGwrywdod: Yn fendith ac yn faich?

Posted on 7 Gorffennaf 2017 by Robert Searle

Ein profiadau personol yn aml sydd yn dylanwadu ar ein llwybr academaidd. Drwy gydol fy mywyd hyd yma, dywedwyd wrthyf fod rhaid imi ymddwyn mewn ffyrdd penodol, dim ond am fy mod i’n wryw. Mae’r rhain yn cynnwys peidio â chrïo (“nid yw bechgyn yn crïo”) a pheidio â dangos unrhyw arlliw o emosiwn (“ymwrola”)
Read more