Month: Chwefror 2017

Mae Anhwylderau Bwyta’n broblem i rai o bob oed

Posted on 22 Chwefror 2017 by Anne-Marie Evans

Gan Anne-Marie Bollen ac Alison Seymour Mae’r term ‘anhwylderau bwyta’ yw enw generig am amrywiaeth o ymddygiadau bwyta arwyddocâd clinigol sy’n cael eu dosbarthu fel arfer o dan y system Llawlyfr Diagnostig ac Ystadegol (Diagnostic and Statistical Manual, DSM) (Palmer 2014). Mae dosbarthiad y DSM yn diffinio’r categorïau anhwylder bwyta mwyaf adnabyddus fel anorecsia nerfosa, bwlimia
Read moreSgitsoffrenia o ganlyniad i enynnau cof annormal

Posted on 17 Chwefror 2017 by Nicholas Clifton

O ystyried bod sgitsoffrenia’n anhwylder a nodweddir gan gamargraffiadau, rhithwelediadau, a chredoau anwir, mae’n bosibl y byddai’n eich synnu i glywed ei fod yn deillio o brosesu atgofion mewn modd annormal yn ôl pob golwg. Er mwyn deall ac ymateb yn briodol i’r hyn sydd o’n cwmpas, rydym bob amser yn dysgu’r cysylltiadau rhwng yr
Read more


Lles meddwl a phrofiadau pobl hŷn yn yr ysbyty

Posted on 13 Chwefror 2017 by Caitlin Young

Mae’r neges hon yn seiliedig ar bapur sy’n ymddangos yn rhifyn cyntaf y Cyfnodolyn Meddygon dan Hyfforddiant, sef argraffiad gan Wasg Prifysgol Caerdydd. Wrth i’r boblogaeth heneiddio, byddwn yn ôl pob tebyg yn gweld nifer fwy o bobl hŷn yn yr ysbyty. Gall anghenion gofal cymhleth ac amryw anhwylderau cysylltiol sy’n cyd-daro â hwy ymestyn
Read more


Canolfan Adferiad Gellinudd Hafal: y cyntaf yng Nghymru

Posted on 10 Chwefror 2017 by Matthew Pearce

Fis diwethaf, agorwyd Canolfan Adferiad Gellinudd yn swyddogol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething. Dyma wasanaeth newydd i gleifion mewnol sy’n dioddef salwch iechyd meddwl yn Hafal ym Mhontardawe. Dyma’r Ganolfan gyntaf o’i math a ddarperir gan gorff yn y Trydydd Sector: gwasanaeth nid-er-elw, i gleifion mewnol dan arweiniad ei
Read more