Iechyd meddwl oedolion, Iechyd meddwl plant a'r glasoed

Deall Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD)

Fake Dictionary, definition of the word ADHD.
Fake Dictionary, definition of the word ADHD.

Llongyfarchiadau i’r Athro Anita Thapar, o’r Ysgol Meddygaeth, a gafodd CBE am ei gwasanaethau ym maes seiciatreg plant a’r glasoed ar restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar darddiad, datblygiad a chymhlethdodau anhwylderau niwroddatblygiadol, ac mae ganddi ddiddordeb penodol mewn cyfraniad/cydadweithio datguddiadau amgylcheddol cynnar a risgiau genetig.

Yn y ffilm hon mae Claire Sanders, sy’n fam i ferch ag ADHD difrifol, yn gofyn yr Athro Thapar am ei gwaith, a’r cydbwysedd rhwng ffactorau genetig ac amgylcheddol sy’n achosi’r cyflwr, a’r triniaethau sydd ar gael.

Sylwadau

No comments.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *