Day: 4 Ionawr 2017

Deall Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD)

Posted on 4 Ionawr 2017 by Jemma Cole

Llongyfarchiadau i’r Athro Anita Thapar, o’r Ysgol Meddygaeth, a gafodd CBE am ei gwasanaethau ym maes seiciatreg plant a’r glasoed ar restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar darddiad, datblygiad a chymhlethdodau anhwylderau niwroddatblygiadol, ac mae ganddi ddiddordeb penodol mewn cyfraniad/cydadweithio datguddiadau amgylcheddol cynnar a risgiau genetig. Yn y ffilm hon mae
Read more