Month: Ionawr 2017

Cyfryngau cymdeithasol ac iechyd meddwl

Posted on 27 Ionawr 2017 by Paul Allen

Mae’r cyfryngau cymdeithasol wedi dod yn rhan o’n bywydau bob dydd yn gyflym iawn. Fel gydag unrhyw dechnoleg newydd, mae’n anochel y caiff cwestiynau eu gofyn ynghylch sut gallai fod yn effeithio ar sut rydym yn byw ac yn teimlo. Ddwy flynedd yn ôl, fe ddechreuais ystyried a oedd fy nefnydd cyson o Facebook yn
Read moreDeall Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD)

Posted on 4 Ionawr 2017 by Jemma Cole

Llongyfarchiadau i’r Athro Anita Thapar, o’r Ysgol Meddygaeth, a gafodd CBE am ei gwasanaethau ym maes seiciatreg plant a’r glasoed ar restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar darddiad, datblygiad a chymhlethdodau anhwylderau niwroddatblygiadol, ac mae ganddi ddiddordeb penodol mewn cyfraniad/cydadweithio datguddiadau amgylcheddol cynnar a risgiau genetig. Yn y ffilm hon mae
Read more