Postiadau blog diweddaraf

Iechyd ac Iechyd Meddwl, Iechyd meddwl oedolion

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd!

Posted on 14 Tachwedd 2018 by Sam Hibbitts

Roedd yn bleser mawr cadeirio sesiwn Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd ym Mhrifysgol Caerdydd ar 10 Hydref 2018. Cawson ni gyfraniad anhygoel gan y staff a myfyrwyr gyda grŵp amrywiol o dros 60 o gyfranogwyr. Llofnododd Caerdydd adduned ‘Amser i Newid’ sy’n ceisio herio sut rydym yn meddwl ac yn gweithredu ynghylch iechyd meddwl, ac
Read more


Iechyd meddwl oedolion

Pam mae’n bosibl nad yw cael sgwrs am iechyd meddwl yn y man gwaith mor syml

Posted on 24 Hydref 2018 by James Wallace

 James Wallace , Ymchwilydd PhD Ymddangosodd yr erthygl hon am y tro cyntaf yn The Conversation ar 10 Hydref 2018 I lawer o bobl sy’n profi anawsterau iechyd meddwl, gall ofn y stigma sy’n gysylltiedig â chyflyrau effeithio ar eu perthynas ag eraill. Nid yw’r ofn hwn yn gyfyngedig i ryngweithiadau cymdeithasol yn unig, gall
Read more

Diagnosis, triniaethau a lles, Iechyd meddwl oedolion

Dewch i gwrdd â’r Ymchwilydd – Dr Adam Cunningham, Tîm Astudiaeth ECHO, MRC CNGG

Posted on 27 Medi 2018 by Adam Cunningham

Bu’r ymennydd a’r meddwl o ddiddordeb i mi erioed, yn ogystal â’r modd yr ydym yn gweld ac yn deall y byd o’n cwmpas. Gallwn fod wedi dilyn llwybr ymchwil mwy sylfaenol am y modd y mae’r ymennydd yn prosesu gwybodaeth, neu sut mae niwronau’n gweithio, ond roedd gweithio ar bwnc sy’n amlwg yn berthnasol
Read more

Iechyd meddwl oedolion

Dewch i gwrdd â’r Ymchwilydd – Amy Lynham, Cydymaith Ymchwil, Seicosis ac Anhwylderau Affeithiol Mawr

Posted on 20 Medi 2018 by Amy Lynham

 Beth wnaeth eich ysgogi i gynnal gwaith ymchwil ym maes iechyd meddwl? Astudiais seicoleg yn y Brifysgol am fy mod wedi fy nghyfareddu gan yr ymennydd ac ymddygiad dynol. Treuliais flwyddyn yn gweithio yng Nghanolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig y Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC) yn rhan o leoliad proffesiynol, a dyma wnaeth ysgogi fy niddordeb
Read more