Postiadau blog diweddaraf

Iechyd ac Iechyd Meddwl, Iechyd meddwl oedolion

Dewch i gwrdd â’r ymchwilydd – yr Athro Ben Hannigan

Posted on 6 Awst 2019 by Ben Hannigan

Beth wnaeth eich ysgogi i gynnal gwaith ymchwil ym maes iechyd meddwl? Roeddwn yn gweithio ym maes iechyd meddwl cyn i mi ddechrau gwneud ymchwil. Astudiais ar gyfer gradd yn y gwyddorau cymdeithasol pan adawais yr ysgol, ac ar ôl cyfnod byr o addysgu Saesneg fel ail iaith, cefais fy nenu at waith iechyd meddwl,
Read more


Iechyd meddwl oedolion, schizophrenia

Dewch i gwrdd â’r Ymchwilydd – Yr Athro Syr Michael Owen

Posted on 5 Gorffennaf 2019 by Professor Michael Owen

Beth wnaeth eich ysgogi i gynnal gwaith ymchwil ym maes iechyd meddwl? Digwyddodd dri pheth i mi pan oeddwn yn fyfyriwr Meddygaeth a ddylanwadodd ar fy newis gyrfa.  Yn gyntaf, sylwais yn ystod fy nghwrs BSc Ymsang fy mod i’n hoffi gwneud gwaith ymchwil; roeddwn yn mwynhau gwneud arbrofion a dadansoddi’r canlyniadau.  Yn ail, dechreuais
Read more

schizophrenia

Jeremy Hall

Posted on 10 Mehefin 2019 by Professor Jeremy Hall

Beth wnaeth eich ysgogi i gynnal gwaith ymchwil ym maes iechyd meddwl? Dylanwadodd dau beth arnaf. Y peth cyntaf oedd diddordeb dwys yn yr ymennydd. Yr ail oedd yr angen amlwg am wella triniaethau ar gyfer pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl. Hefyd, roeddwn yn sicr mai’r maes meddygol hwn fyddai’n newid fwyaf yn ystod
Read more

Iechyd meddwl oedolion, Iechyd meddwl oedolion

O ‘famau Instagram’ i Seicosis Ôl-enedigol

Posted on 23 Mai 2019 by Marisa Casanova Dias

Mae mamolaeth i fod yn rhywbeth sy’n ymddangos yn “berffaith” ar Instagram. Yn llawn gwenu, cwtsio a babis ciwt. Ond mae mwy iddo na hynny, sydd ddim yn amlwg ar yr olwg gyntaf. Rydyn ni gyd yn clywed am oblygiadau corfforol rhoi genedigaeth, ond nid am salwch meddwl ar ôl cael babi. Mamolaeth mewn Bywyd
Read more