Postiadau blog diweddaraf

Iechyd meddwl oedolion

Gwell ymwybyddiaeth o iechyd meddwl plant

Posted on 10 Mai 2018 by Dr Frances Rice

Mae llawer o blant a phobl ifanc yn profi teimladau o ofid a thristwch neu yn cael trafferth canolbwyntio ar waith ysgol. Yn achlysurol, gall yr anawsterau hynny ddatblygu i fod yn rhai parhaus ac ymyrryd â bywyd gartref, gwaith ysgol a’r gallu i wneud ffrindiau. Deallir yn gynyddol y gall y mathau hyn o
Read more


Iechyd meddwl oedolion

#LetsShare

Posted on 28 Chwefror 2018 by Jo Pinder

Jo, Ymarferydd Lles a Hyrwyddwr Amser Newid, sy’n sôn am Ymgyrch Iechyd Meddwl newydd Prifysgol Caerdydd: Beth sydd ar eich meddwl?  Mae #LetsShare yn ein hannog i gyd i rannu mwy pan ddaw hi’n fater o iechyd meddwl… Mae problemau iechyd meddwl yn gyffredin; bydd yn cael effaith ar un ym mhob pedwar ohonom ar
Read more

schizophrenia

Ailystyried ac ehangu’r astudiaeth enetig fwyaf o sgitsoffrenia

Posted on 27 Chwefror 2018 by Antonio Pardinas

Yn ei stori fer ‘Teigrod Gleision’, mae’r ysgrifennwr Archentaidd Jorge Luis Borges yn trafod ceisio deall yr annisgwyl. Wrth olrhain y teigr chwedlonol mewn man anghysbell yn Nelta’r Ganges, daw athro o hyd i gerrig gleision tywynnol ynghudd mewn agen. Er nad hwynt-hwy oedd nod ei daith, mae’n cymryd dyrnaid gydag ef, gan ddarganfod yn
Read more

Iechyd meddwl oedolion

Hunangymorth dan arweiniad: triniaeth newydd ar gyfer PTSD?

Posted on 26 Chwefror 2018 by Natalie Simon

Rwyf i’n gynorthwyydd ymchwil a myfyriwr PhD yn y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl ym Mhrifysgol Caerdydd. Rwyf i’n rhan o dîm sy’n astudio effeithlonrwydd triniaeth hunangymorth newydd i bobl sy’n byw gydag anhwylder pryder ôl-drawmatig (PTSD). Ar bwy mae PTSD yn effeithio?  Mae datblygu symptomau o PTSD yn dilyn digwyddiad trawmatig yn beth
Read more