Postiadau blog diweddaraf

Iechyd meddwl oedolion

Taflu golwg ar epilepsi yn Syndrom Dileu 22q11.2

Posted on 30 Awst 2017 by Christopher Eaton

Dychmygwch fod yn rhiant i blentyn sydd ag anhwylder geneteg brin sy’n effeithio ar y galon, y meddwl a’r ymennydd. Yna, dychmygwch fod yr anhwylder ‘prin’ hwn yn effeithio ar hyd at bymtheg mil o bobl yn y DU ac Iwerddon, gyda thua 200 o fabanod yn cael eu geni â’r anhwylder bob blwyddyn. Pam
Read more


Iechyd meddwl oedolion

Cynyddu’r ddealltwriaeth o awtistiaeth, a rhoi’r gorau i feio rhieni ar gam

Posted on 11 Awst 2017 by Professor Susan Leekam

Sue Leekam a Catherine R.G. Jones Mae gan gynifer â 1.1% o boblogaeth y Deyrnas Unedig anhwylder sbectrwm awtistig (ASD), sy’n golygu ei fod yn gyflwr cymharol gyffredin. Ac eto mae modd o hyd i anhwylderau sbectrwm awtistig (ASD) gael eu camddeall, neu hyd yn oed osgoi sylw. Mae arwyddion ASD yn amlwg mewn rhai
Read more

Iechyd meddwl oedolion

Allai gwyddor data chwyldroi gofal iechyd meddwl?

Posted on 2 Awst 2017 by Jemma Cole

Mae salwch meddwl yn effeithio ar un o bob pedwar person bob blwyddyn, ac yn aml mae hynny’n cael effaith ddinistriol ar eu bywydau.  Ac er bod salwch meddwl yn cael sylw cynyddol yn y cyfryngau ac mewn trafodaethau gwleidyddol, mae ein dealltwriaeth o’r hyn sy’n achosi cyflyrau sy’n amrywio o bryder i  sgitsoffrenia yn
Read more

Iechyd meddwl oedolion

Fy nyddiadur Caerdydd

Posted on 24 Gorffennaf 2017 by Dr Niran Okewole

Pam oeddwn yng Nghaerdydd? Ddeunaw mlynedd yn ôl, pan oeddwn yn dal i fod yn yr ysgol feddygol, aeth genetegydd Camerŵnaidd ag ambell un ohonom o’n clwb Geneteg i labordy yn Cotonou, yng Ngweriniaeth Benin. Yno, cawsom ein cyflwyno ganddo i’r ddilyniannau Sanger a fyddai, mewn byr o dro, yn chwyldroi byd meddygaeth. Nid yw
Read more