Postiadau blog diweddaraf

Iechyd meddwl oedolion

Gwyddoniaeth fyd-eang yn dod ynghyd – Cyfarfod Enillwyr Gwobrau Nobel Lindau 2018

Posted on 14 Awst 2018 by Nicholas Clifton

“Does dim gwyddoniaeth genedlaethol, yn union yr un modd â does tabl lluosi cenedlaethol – nid gwyddoniaeth yw’r hyn sy’n genedlaethol, mwyach” – Anton Chekhov (1860-1904) Bob blwyddyn ers 1951, mae Enillwyr Gwobrau Nobel ac ymchwilwyr dethol ar ddechrau eu gyrfa – wedi’u henwebu gan eu prifysgolion ac â llythyron o gefnogaeth i gyd-fynd â
Read more


Iechyd meddwl oedolion

Ysgol haf mewn ymchwil anhwylderau’r ymennydd

Posted on 3 Awst 2018 by Maria Bolla

Rwy’n fyfyriwr ail flwyddyn PhD mewn Niwrowyddoniaeth a Niwrodechnolegau yn Athrofa Dechnoleg yr Eidal yng Ngenoa (yr Eidal). Cyflwynais gais i’r ysgol haf gan fod fy ngwaith ymchwil yn seiliedig ar anhwylderau’r ymennydd, felly roeddwn yn awyddus i ddilyn cwrs am glefydau niwroseiciatrig. Yn benodol, roedd hyn yn ddiddorol iawn i fi, gan fod y
Read more

Iechyd meddwl oedolion

Fy amser gyda Chanolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC), Prifysgol Caerdydd

Posted on 1 Awst 2018 by Anna Podlasek

Pan welais y cyhoeddiadau ar gyfer y 9fed Ysgol Haf flynyddol ar anhwylderau’r ymennydd, wedi’i threfnu gan Ganolfan MRC ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig yng Nghaerdydd, roeddwn yn gwybod y byddai’n rhaid i mi wneud cais. Roedd fy niwro-nerd mewnol uwchben ei ddigon pan welais yr hyn oedd ar gynnig. Er y gallaf weld
Read more

Iechyd meddwl oedolion

Siarad yng Ngŵyl y Gelli

Posted on 6 Gorffennaf 2018 by Dr Emma Yhnell

Rwyf wrth fy modd yn dod o hyd i ffyrdd newydd ac arloesol o gyfathrebu gwyddoniaeth i’r cyhoedd yn gyffredinol, ac rydw i wedi cymryd rhan mewn llawer o ddigwyddiadau ymgysylltu yn y gorffennol. Fodd bynnag, roedd cael y cyfle i siarad yng Ngŵyl y Gelli’n wahanol i unrhyw weithgaredd ymgysylltu yr ydw i erioed
Read more