Postiadau blog diweddaraf

Iechyd meddwl oedolion, schizophrenia

Dewch i gwrdd â’r Ymchwilydd – Yr Athro Syr Michael Owen

Posted on 5 Gorffennaf 2019 by Professor Michael Owen

Beth wnaeth eich ysgogi i gynnal gwaith ymchwil ym maes iechyd meddwl? Digwyddodd dri pheth i mi pan oeddwn yn fyfyriwr Meddygaeth a ddylanwadodd ar fy newis gyrfa.  Yn gyntaf, sylwais yn ystod fy nghwrs BSc Ymsang fy mod i’n hoffi gwneud gwaith ymchwil; roeddwn yn mwynhau gwneud arbrofion a dadansoddi’r canlyniadau.  Yn ail, dechreuais
Read more


schizophrenia

Jeremy Hall

Posted on 10 Mehefin 2019 by Professor Jeremy Hall

Beth wnaeth eich ysgogi i gynnal gwaith ymchwil ym maes iechyd meddwl? Dylanwadodd dau beth arnaf. Y peth cyntaf oedd diddordeb dwys yn yr ymennydd. Yr ail oedd yr angen amlwg am wella triniaethau ar gyfer pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl. Hefyd, roeddwn yn sicr mai’r maes meddygol hwn fyddai’n newid fwyaf yn ystod
Read more

Iechyd meddwl oedolion, Iechyd meddwl oedolion

O ‘famau Instagram’ i Seicosis Ôl-enedigol

Posted on 23 Mai 2019 by Marisa Casanova Dias

Mae mamolaeth i fod yn rhywbeth sy’n ymddangos yn “berffaith” ar Instagram. Yn llawn gwenu, cwtsio a babis ciwt. Ond mae mwy iddo na hynny, sydd ddim yn amlwg ar yr olwg gyntaf. Rydyn ni gyd yn clywed am oblygiadau corfforol rhoi genedigaeth, ond nid am salwch meddwl ar ôl cael babi. Mamolaeth mewn Bywyd
Read more

Iechyd meddwl oedolion

Nyrsio iechyd meddwl fel dewis gyrfaol – Ben Hannigan & Nicola Evans

Posted on 29 Ebrill 2019 by Alison Tobin

Sut i ddisgrifio’r hyn y mae nyrsys iechyd meddwl yn ei wneud? Dyna gwestiwn heriol, ac un fu’n sail i adolygiad diweddar o waith nyrsys iechyd meddwl graddedig a chofrestredig, Chwarae Ein Rhan. Amlinellodd hyn y ddadl dros waith nyrsys sy’n canolbwyntio ar unigolion, ac sy’n cynnwys rhoi gofal wyneb yn wyneb. Yn fwy diweddar,
Read more