Uncategorized


SSC Blwyddyn 2 // Year 2 SSCs

Posted on 19 February 2015 by Sara Whittam

Gwych oedd gweld myfyrwyr blwyddyn 2 bore ma yn cyflwyno eu posteri ar gyfer eu prosiectau dewisiol fel rhan o Gynhadledd ‘Rhannu Profiadau Ysbrydoledig’ Blwyddyn 2 a 5.  Mae’n gynhadledd newydd i ddod a myfyrwyr o’r ddwy flwyddyn at eu gilydd i rannu eu dysgu hyd yn hyn. Roedd myfyrwyr blwyddyn 2 yn cyflwyno eu
Read moreY Gangen Digidol // Coleg Cymraeg goes digital

Posted on 1 October 2014 by Sara Whittam

Gawsom ni llond ystafell heddiw yn cyfarfod cyntaf Pwyllgor Cangen Caerdydd y Coleg Cymraeg. Braf oedd cyfarfod a chroesawu staff a myfyrwyr newydd a cael diweddariad am yr hyn sydd ar y gweill tymor hyn. Un datblygiad pwysig yw safle we newydd y Coleg. Gwych yw gweld yr holl wybodaeth am y Coleg a’r Gangen
Read more


Ymholi Ysgolion // Asking the Experts

Posted on 30 September 2014 by Sara Whittam

Un o amcanion fy swydd i yw ceisio darganfod pam mae’n niferoedd o fyfyrwyr o Gymru sydd yn ymgeisio i Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd wedi disgyn yn gyson ers 2008. Dechreuwyd y gwaith i ddeal mwy am y rhesymau tu cefn i’r tuedd hyn drwy brosiect SSC 9 wythnos chafodd ei arwain gan Carys Jones
Read moreIaith Gofal mewn Ap // Caring in Welsh App

Posted on 29 September 2014 by Sara Whittam

Wrth gyfarfod gyda llawer o myfyrwyr wythnos diwetha’ yn Ffair y Glas,  cefais gyfle i drafod gyda myfyrwyr di-Gymraeg ynglyn a sut i ddatblygu tipyn bach o Gymraeg bob dydd. Roeddwn yn egluro fod llawer o’n myfyrwyr ni yn darganfod ei bod hi yn ddefnyddiol iawn i gael ambell air o Gymraeg a fod cleifion
Read more


Clwb y Mynydd Bychan

Posted on 26 September 2014 by Sara Whittam

Falch iawn i weld atgyfodiad Clwb y Mynydd Bychan ar gyfer 2014-2015! Mae’r Gymdeithas ar gyfer Myfyrwyr Cyrsiau Iechyd Prifysgol Caerdydd ac yn bwriadu trefnu digwyddiadau i ddod a myfyrwyr cyrsiau iechyd o bob blwyddyn at ei gilydd  yn y Gymraeg.  Fu’r pwyllgor yn prysur groesawu myfyrwyr blwyddyn 1 wythnos yma yn ystod  Ffair y
Read more


Gwersi Gwyddelig // Irish Lessons

Posted on 9 June 2014 by Sara Whittam

Wrth baratoi i siarad yng Nghynhadledd Ryngwladol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mis nesa’, roeddwn yn falch iawn i weld fod cydweithiwr o Brifysgol Galway hefyd yn trafod eu datblygiadau nhw o addysg feddygol mewn iaith leiafrifol. Mae Dr Dorothy Ní Uigín, wedi datblygu modiwl i drin a thrafod gofal ieithyddol sensitif i gleifion sydd yn
Read more


Holi barn! / Opinion please!

Posted on 14 May 2014 by Sara Whittam

Galw pob myfyriwr meddygaeth sydd angen 5 munud o seibiant o’u gwaith llawer fwy pwysig, i ddatgan eu barn am eu profiad o astudio yng Nghymru ac o ddefnyddio’r Gymraeg. Rydw i eisoes wedi siarad sawl un ohonoch, ac yn hynod ddiolchgar. Mae eich barn hyd yn hyn wedi datblygu syniadau a chyfeiriad y prosiect. Hefyd,
Read more