Month: October 2014

Cinio Mawr Cymraeg // Big Welsh Lunch

Posted on 3 October 2014 by Sara Whittam

Mae llawer o staff a myfyrwyr ar Gampws y Mynydd Bychan wedi datgan diddordeb mewn dysgu Cymraeg. Mae staff yn gallu mynychu gwersi drwy Ganolfan Cymraeg i Oedolion, a myfyrwyr drwy’r Ysgol Gymraeg ond ar hyn o bryd does dim darpariaeth yma ar y Campws. Rydw i a staff y Coleg Cymraeg o’r Ysgol Gwyddorau
Read more


Y Gangen Digidol // Coleg Cymraeg goes digital

Posted on 1 October 2014 by Sara Whittam

Gawsom ni llond ystafell heddiw yn cyfarfod cyntaf Pwyllgor Cangen Caerdydd y Coleg Cymraeg. Braf oedd cyfarfod a chroesawu staff a myfyrwyr newydd a cael diweddariad am yr hyn sydd ar y gweill tymor hyn. Un datblygiad pwysig yw safle we newydd y Coleg. Gwych yw gweld yr holl wybodaeth am y Coleg a’r Gangen
Read more