Month: September 2014

Ymholi Ysgolion // Asking the Experts

Posted on 30 September 2014 by Sara Whittam

Un o amcanion fy swydd i yw ceisio darganfod pam mae’n niferoedd o fyfyrwyr o Gymru sydd yn ymgeisio i Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd wedi disgyn yn gyson ers 2008. Dechreuwyd y gwaith i ddeal mwy am y rhesymau tu cefn i’r tuedd hyn drwy brosiect SSC 9 wythnos chafodd ei arwain gan Carys Jones
Read moreIaith Gofal mewn Ap // Caring in Welsh App

Posted on 29 September 2014 by Sara Whittam

Wrth gyfarfod gyda llawer o myfyrwyr wythnos diwetha’ yn Ffair y Glas,  cefais gyfle i drafod gyda myfyrwyr di-Gymraeg ynglyn a sut i ddatblygu tipyn bach o Gymraeg bob dydd. Roeddwn yn egluro fod llawer o’n myfyrwyr ni yn darganfod ei bod hi yn ddefnyddiol iawn i gael ambell air o Gymraeg a fod cleifion
Read more


Clwb y Mynydd Bychan

Posted on 26 September 2014 by Sara Whittam

Falch iawn i weld atgyfodiad Clwb y Mynydd Bychan ar gyfer 2014-2015! Mae’r Gymdeithas ar gyfer Myfyrwyr Cyrsiau Iechyd Prifysgol Caerdydd ac yn bwriadu trefnu digwyddiadau i ddod a myfyrwyr cyrsiau iechyd o bob blwyddyn at ei gilydd  yn y Gymraeg.  Fu’r pwyllgor yn prysur groesawu myfyrwyr blwyddyn 1 wythnos yma yn ystod  Ffair y
Read more