Month: April 2014

Darn bach o Jigso / The Bigger Picture

Posted on 17 April 2014 by Sara Whittam

Mae’r prosiect yma i gyd am gydweithio ac mae yna deimlad cryf ei fod yn rhan o uchelgais llawer yn fwy. Prifysgol Caerdydd  Yn strategol, mae’r Brifysgol wedi datgan ei hymrwymiad i ddatblygu darpariaeth Cymraeg a naws Cymreig nid yn unig drwy lansiad ei Chynllun Iaith ar Fehefin yr 3ydd, ond hefyd drwy’r Cynllun Strategol ehangach sef ‘Y
Read more


Galw gan Myfyrwyr/ Student Voices

Posted on 17 April 2014 by Sara Whittam

Un o’r rhesymau pam rydw i mewn swydd yw bod myfyrwyr cyfrwng Cymraeg wedi dweud eu dweud nôl yn 2011. Atebodd 93 myfyriwr, sef 85% o fyfyrwyr Cymraeg rhugl, holiadur byr ynglŷn â darpariaeth Cymraeg. Dywedodd: 87% eu bod eisiau mwy o SSCs yn y Gymraeg 88% eu bod eisiau modiwlau Sgiliau Cyfathrebu yn y Gymraeg
Read more


Pawb a’i Farn/ Different perspectives

Posted on 17 April 2014 by Sara Whittam

Un o’r rhesymau fod y prosiect hwn yn un mor ddiddorol yw oherwydd ei fod yn golygu gweithio gyda nifer fawr o bobl wahanol, ac asiantaethau. Dyma fap wnes i nôl yn fis Tachwedd wrth i mi geisio dygymod gyda phwy i gysylltu gydag a, ac i ba diben. Erbyn hyn, rydw i wedi cyfarfod
Read more


Y 6 mis cyntaf… The first 6 months…

Posted on 14 April 2014 by Sara Whittam

Amser maith yn nol, ar ôl eisiau bod yn filfeddyg (rhy waedlyd), ac yna’n llyfrgellydd (rhy dawel), meddyliais am sbel mae newyddiaduriaeth oedd y swydd i mi. Digon rhyfedd doedd ‘Rheolwr Prosiect’ ddim ar fy rhestr fer, ond digwydd bod, rydw i wedi teimlo ar adegau fel rhywun yn ffres oddi ar Fleet Street yn
Read more


Croeso!

Posted on 14 April 2014 by Sara Whittam

Wel, mae 6 mis wedi hedfan ers i mi gychwyn  yn y swydd ma’ ac yn hen bryd i mi rannu datblygiadau diddordol yn natblygiad addysg feddygol cyfrwng Cymraeg! Rydw i wedi cael amser difyr ers ymuno gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a’r Ysgol Feddygol mis Medi 2013 yn ceisio darganfod sut gallwn ni gynnig fwy o gyfleoedd i gynyddu’r
Read more