Leo

Leo


Latest posts

Cardiff Univeristy Oncology Society

Posted on 27 November 2016 by Leo

Y flwyddyn hon un peth newydd rwyf wedi bod yn gweithio ar efo cwpl o ffrindiau yw ceisio dechrau cymdeithas newydd i fyfyrwyr sydd yn canolbwyntio ar oncoleg. Efalle mai’n swnio ychydig yn sych i ddechrau efo, ond mae llawer o fyfyrwyr yn gyffredinol yn dechrau cymdeithasau mewn meysydd mae ganddynt ddiddordeb ynddo ac mae
Read more


Ieithoedd i bawb – Cyfleoedd i bawb

Posted on 21 October 2016 by Leo

Hello pawb! Mae’n anodd credu fod mae wythnos y glas wedi bod a pasio ag rydan yn agoshau at fod yn hanner ffordd drwy y tymor! Mae yna llawer o bethau cyffrous wedi fod yn ddigwydd yn y brifysgol y flwyddyn hon hyd yn hyn. Yr wythnos sydd newydd pasio oedd ‘mind your head week’
Read more


Dechrau Pedwerydd

Posted on 20 September 2016 by Leo

Ar ôl Haf anhygoel mae’n amser ddychwelyd i Gaerdydd. Yn y flwyddyn academiadd sydd newydd fod fues i yn astudio gradd rhyngosod mewn geneteg feddygol ag fellu rwyf yn ddisgwyl fydd ail ddechrau astudio meddygaeth yn eithaf heriol. Mae blwyddyn yn digon o amser i anghofio eitha lot o bethau. Wedi dweud hynny dwi wastad
Read more


Diwedd y pedwerydd blwyddyn

Posted on 13 June 2016 by Leo

Mae blwyddyn arall academaidd wedi dod i ben yn brifysgol Caerdydd. Roedd y tymor yma ar adegau yn teimlo yn diddiwedd. Am y tro cyntaf ers ail flwyddyn fi yn y coleg roedd gen i wyliau Pasg ond doedd e ddim yn teimlo fel llawer o wyliau gan roeddwn yn gorfod gorffen gosodiad fi yn
Read more


Cynlluniau Haf

Posted on 28 March 2016 by Leo

Helo! Ar y funud mae bywyd yn y Prifysgol yn eithaf brysur. Mae yna llawer o dyddiadau cau gwaith cwrs yn agoshau ag mae arholiadau ar y ffordd hefyd. Ond mae llawer o fyfywrwyr hefyd yn meddwl am dan beth i gwenud hefo yr haf hir mae nhw cael. Ar y cwrs meddygol yn anfodus
Read more


Yr gosodiad

Posted on 24 February 2016 by Leo

Hello, ar ol ionawr brysur mae fy sylw wedi newid ir prosiect ymchwil o fy gradd rhyngosod. Hwn yw y darn fwyaf o blwyddyn neu unriyw trydydd blwyddyn mewn gradd confensiynol. Mi fydd yr gosodiad olaf yn darn o waith gyda 8000 o eiriau sydd fel arfer yn cael ei dewis ar dechrau y flwyddyn
Read more


Dissertation time

Posted on 24 February 2016 by Leo

Hey everyone, so after a hectic exam riddled January my attention has turned full time to the dissertation which is a massive chunk of any intercalated year and any third year for that matter. Its 8000 words on a project that you choose at the beginning of the year so its quite a substantial piece
Read more


Ionawr trwm fel Meddyg ym Mhrifysgol Caerdydd

Posted on 1 February 2016 by Leo

Ionawr brysur! Mae o wedi fod yn Ionawr eithaf prysur iddy fi. Mi wnaeth y tymor prifysgol gorffen yn braf iawn ag mae diwedd y tymor Dolig yn wastad yn llawer o hwyl yn y brifysgol. Roedd uchafbwyntiau yn cynnwys crol dolig y Gym gym, cinio nadolig rygbi ag wrth gwrs cinio Nadolig efo ffrindiau.
Read more


Chwarae ir Meds

Posted on 15 December 2015 by Leo

Un o uchafbwyntiau y tymor hon yw fy mod i wedi cael y cyfle i chwarae i tim rygbi yr ysgol feddygaeth y tymor yma. Ar ol cwpl o blynyddoedd allan or gem oherwydd hanafiad neu ddwy roeddwn yn ychydig yn amheus am ail ddechrau chwarae ond mae wedi fod yn hwyl da iawn. Maer
Read more


Playing for the Meds

Posted on 15 December 2015 by Leo

One of the highlights of this term has been without a doubt playing University Rugby with Cardiff Medics RFC. After a few years out from the game I was a bit reluctant about putting the boots on and trying it again but its been nothing short of a blast. Playing again has been outstanding but
Read more