Leo

Leo


Latest posts


Elective planning

Posted on 30 December 2016 by Leo

It’s the end of what turned into a pretty busy term after returning to year 4, dealing with a new curriculum, new exams and most of all a lot more medicine to learn. It has been a good experience nonetheless. It’s been nice to go home over Christmas and have some time off to re
Read more


Cardiff University Oncology Society

Posted on 27 November 2016 by Leo

Hello everyone, so one of the things I have been throwing my energy into this year is a new society I have helped to start with some friends called Cardiff University Oncology Society. Though at first you could be forgiven for thinking that it sounds a bit dry, cancer now will affect 1 in 2
Read more


Cardiff Univeristy Oncology Society

Posted on 27 November 2016 by Leo

Y flwyddyn hon un peth newydd rwyf wedi bod yn gweithio ar efo cwpl o ffrindiau yw ceisio dechrau cymdeithas newydd i fyfyrwyr sydd yn canolbwyntio ar oncoleg. Efalle mai’n swnio ychydig yn sych i ddechrau efo, ond mae llawer o fyfyrwyr yn gyffredinol yn dechrau cymdeithasau mewn meysydd mae ganddynt ddiddordeb ynddo ac mae
Read more


Ieithoedd i bawb – Cyfleoedd i bawb

Posted on 21 October 2016 by Leo

Hello pawb! Mae’n anodd credu fod mae wythnos y glas wedi bod a pasio ag rydan yn agoshau at fod yn hanner ffordd drwy y tymor! Mae yna llawer o bethau cyffrous wedi fod yn ddigwydd yn y brifysgol y flwyddyn hon hyd yn hyn. Yr wythnos sydd newydd pasio oedd ‘mind your head week’
Read more


Languages for all – Opportunities for all

Posted on 21 October 2016 by Leo

Hello all! Its hard to believe freshers week has just passed and now we are nearly half way though the term already! Lots of exciting things have been happening in Cardiff so far this year. This week we are having ‘mind your head week’ which was a week of activities that are aimed at improving
Read more


4th year starts

Posted on 20 September 2016 by Leo

4th year starts So after what has probably been the summer holiday of my life its back to the reality of medicine after a year intercalating in medical genetics. I’m expecting its going to be a bit of a shock to the system, not least because I think I’ve probably forgotten quite a lot of
Read more


Dechrau Pedwerydd

Posted on 20 September 2016 by Leo

Ar ôl Haf anhygoel mae’n amser ddychwelyd i Gaerdydd. Yn y flwyddyn academiadd sydd newydd fod fues i yn astudio gradd rhyngosod mewn geneteg feddygol ag fellu rwyf yn ddisgwyl fydd ail ddechrau astudio meddygaeth yn eithaf heriol. Mae blwyddyn yn digon o amser i anghofio eitha lot o bethau. Wedi dweud hynny dwi wastad
Read more


Diwedd y pedwerydd blwyddyn

Posted on 13 June 2016 by Leo

Mae blwyddyn arall academaidd wedi dod i ben yn brifysgol Caerdydd. Roedd y tymor yma ar adegau yn teimlo yn diddiwedd. Am y tro cyntaf ers ail flwyddyn fi yn y coleg roedd gen i wyliau Pasg ond doedd e ddim yn teimlo fel llawer o wyliau gan roeddwn yn gorfod gorffen gosodiad fi yn
Read more


4 years down, 2 to go.

Posted on 8 June 2016 by Leo

The end of another term at Cardiff University has arrived yet again. Concluding what has felt like a never ending term. Although we did have Easter we had to finish our dissertation first. Once that was handed at the beginning of May we then had to go straight to revising for the two summer exams
Read more