Only in Cardiff

Chwarae ir Meds

Un o uchafbwyntiau y tymor hon yw fy mod i wedi cael y cyfle i chwarae i tim rygbi yr ysgol feddygaeth y tymor yma. Ar ol cwpl o blynyddoedd allan or gem oherwydd hanafiad neu ddwy roeddwn yn ychydig yn amheus am ail ddechrau chwarae ond mae wedi fod yn hwyl da iawn.

Maer clwb yn annibynol o dim rygbi Prifysgol Caerdydd gan fod roedd yr ysgol feddygaeth yn wreiddiol yn arfer fod yn sefydliad gwahanol ag fellu mae unrhyw gem yn erbyn y Prifysgol yn wastad yn ryw fath o ‘grudge match’. Maer clwb yn 109 o flynyddoedd oed gyda hanes cyfoethog a llawer o traddodiadau. Yn diweddar maer clwb wedi fod yn llwyddianus dros ben yn y cwpan ysgolion meddygol ‘NAMS’, gan ennill 17 allan o 22 deitl posib. Yn anffodus dydir clwb heb wedi ennill y cwpan yn y pum mlynedd diwetha ag fellu mae ennill hi yn ol yn uchel iawn ar yr agenda y flwyddyn hon. Yn ogystal a gystadlu yn erbyn ysgolion feddygaeth eraill mae dim cyntaf ag dim ail y clwb yn cystdlu yn y cynrghrair prifysgolion (BUCS) ar prynhawniau mercher yn aml.

Mae chwarae ir clwb yn golygu ymarfer llawn ar nos lun yn Cae Rygbi Prifysgol Caerdydd yn Llanrumney gyda gem fel arfer ar y prynhawn dydd mercher ag wedyn mae yna seshiwn gym ir tim I gyd ar nos iau ag wedyn ymarfer rygbi tag ar nos wener. Mae hyn yn gweddol hawdd fitio o gwmpas yr amserlen ag maen ffordd da I chwaraae ar cyflwysterau rhagorol ag derbyn cyngor gan yr hyfroddwr ag rhai o chwaraewyr gorau prifysgol Caerdydd. Ond uchafbwynt pob wythnos yw yr gem. Mae gemau adre ni I gyd ar cae Llanrhymney ag fel arfer mae yna cefnogaeth yn presennol, yn enwedig am y gemau pwysicaf. Yn ogystal I ffwrd dwi wedi chwarae ir tim cyntaf ar tim ail yn Abertawe ag yn erbyn timiau eraill Prifysgolion Caerdydd. Dwi hefyd wedi chwarae yn erbyn Hartpury, taith bach dros y fin ag hefyd yn erbyn tim ysgol feddygaeth Barts yn Llundain. Roedd cynrichioli y Meds yn Llundain yn profiad arhdderchog dros ben.

Yn ogystal ar rygbi mae ein socials yn hwyl fawr gyda nifer o nosweithiau traddodiadol trwy yr blwyddyn. Mae yna hefyd social ar ol pob gem ag mae hynny yn feddwl mae yn a elfen cymdeithasol pwysig iawn ir clwb lle mae pawb yn ddod I nabod ei gilydd ag yn gwneud ffrindiau da yn sydyn iawn. Yr wythnos yma maer cinio nadolig ag mae yna llawer o cyffro yn disgwyl hon.

Fellu I unrhyw un a oedd yn pondro oes maen posib gwneud chwaraeon yn bellach tra yn astudio meddygaeth mae yna dewis da iawn ar gael yn Caerdydd. Mae yna timiau meddygon I Rygbi, pel ffasged, pel droed, pel rwyd ag hoci (i bechgyn a marched). Mae yna llawer o cyfleoedd arall ar gael hyd yn oed os ddim chwaraeon yw eich diddordeb chi, ag mae yna llwyth o cymdeithasau arall allach chi cymeryd rhan mewn. Dwi mynd I cario ymlaen mwynhau pob munud o un fi!

Comments

No comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *