Postiadau blog diweddaraf

Adeiladau'r campws

Alpacr yn codi $200k yn Silicon Valley

Posted on 29 Mehefin 2020 by Peter Rawlinson

Mae busnes newydd myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, Alpacr – y rhwydwaith cymdeithasol ar gyfer pobl sy’n hoff o deithio ac antur – wedi datblygu llawer ers iddo gael ei lansio ddwy flynedd yn ôl. Yma, mae Dan Swygart (BSc Econ), Prif Weithredwr ac un o raddedigion Caerdydd, yn esbonio taith Alpacr o Gymru i Silicon Valley
Read more


Partneriaethau, Pobl

Caerdydd yn cydweithio i wneud ‘miliwn o fasgiau y dydd’

Posted on 29 Mai 2020 by Peter Rawlinson

Y Brifysgol yn cydweithio â Hard Shell Mae Prifysgol Caerdydd yn ymuno â Hard Shell, sef gwneuthurwr cyfarpar diogelu byd-eang i gynhyrchu hyd at filiwn o fasgiau atal hylif y dydd yn ystod y frwydr yn erbyn COVID-19. Gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru, mae peiriannau arbenigol wedi dod o dramor er mwyn helpu i ddatblygu
Read more

Partneriaethau, Pobl

Llwyddiant a chydnabyddiaeth i Smallspark o Gaerdydd

Posted on 12 Mai 2020 by Peter Rawlinson

Mae Systemau Gofod Smallspark wedi cofrestru ar gyfer y rhwydwaith cefnogi busnesau cenedlaethol, SPRINT, fydd yn caniatáu mynediad at gyllid ar gyfer prosiect mawr sy’n ceisio defnyddio Deallusrwydd Artiffisial (AI) i wella a datblygu perfformiad aerostrwythurau a systemau gyriant. Ariennir y prosiect gan grant o £100,000 gan y rhaglen SPRINT (Rhwydwaith Ymchwil Gofod ac Arloesedd
Read more

Adeiladau'r campws

Sut mae ‘Model Caerdydd’ yn mynd i’r afael â thrais yn yr Unol Daleithiau

Posted on 2 Mawrth 2020 by Heath Jeffries

Mae saethu torfol diweddar ym Milwaukee wedi lladd chwech o bobl. Mae’r Athro Jonathan Shepherd yn adnabod y ddinas hon yn yr UDA yn dda: mae un o’i maestrefi, West Allis, eisoes wedi mabwysiadu ‘Model Caerdydd’ er mwyn mynd i’r afael â thrais. Mae’r Athro Shepherd yn gobeithio y bydd y digwyddiad erchyll yn sbarduno
Read more