Postiadau blog diweddaraf

Uncategorized @cy

Ein diogelu ni: syniadau, Endeavr ac arloesedd ym maes seiberddiogelwch y DU

Posted on 13 Tachwedd 2019 by Heath Jeffries

Gofynnwch i bobl yn y stryd am seiberddiogelwch, a bydd eu eu hatebion yn amrywio’n sylweddol. Tra bod rhai’n wybodus o ran technoleg, mae rhai eraill wedi’u drysu. Mae arolwg gafodd ei gynnwys yn Nhrydydd Arolygiad Blynyddol y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NSCS) yn ddiweddar, yn dangos bod y rhan fwyaf yn poeni, ac i ryw
Read more


Partneriaethau, Pobl

Partneriaeth yn cyfrannu at effeithlonrwydd cwmni gwin mwyaf y DU

Posted on 3 Hydref 2019 by Heath Jeffries

Mae partneriaeth rhwng Gwneuthurwr y Flwyddyn Accolade Wines, Canolfan Ymchwil Panalpina (PARC) a Phrifysgol Caerdydd wedi helpu’r cwmni diodydd i symleiddio gweithrediadau a chyflawni gostyngiadau sylweddol yn eu lefelau cyflenwi. Mae awch pencadlys y cwmni o Awstralia am welliant parhaus ac arloesedd wedi’i yrru i greu partneriaeth â PARC a’r Brifysgol i edrych am ffyrdd
Read more

Adeiladau'r campws, Partneriaethau, Pobl

Tanwydd synthetig cynaliadwy ar gyfer planed lanach a gwyrddach

Posted on 2 Hydref 2019 by Heath Jeffries

Does dim amheuaeth ynghylch cynhesu byd-eang. Mae adroddiad diweddar gan y Cenhedloedd Unedig yn nodi bod newid yn yr hinsawdd yn achosi llanast llwyr yn ein moroedd a’n rhanbarthau iâ. Mae angen i Lywodraethau weithredu’n gyflym. Mae arbenigwyr yn galw am doriadau dwfn ar unwaith i allyriadau carbon. Mae gwyddonwyr Caerdydd yn arwain yr ymgais
Read more

Adeiladau'r campws

Diweddariad Campws Arloesedd Caerdydd

Posted on 10 Medi 2019 by Heath Jeffries

Dydd Mercher 24 Gorffennaf fu’r tymheredd uchaf a gofnodwyd erioed yn y DU ar gyfer mis Gorffennaf: 38.1°C yn ne-ddwyrain Lloegr. Bu’n rhaid i dimau o Sefydliad Catalysis Caerdydd (CCI) a’r Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (ICS) weithio drwy’r gwres ar y dydd hwn wrth i rai fentro allan ar slab concrit newydd ar y trydydd llawr,
Read more