Postiadau blog diweddaraf

Partneriaethau, Pobl

Ymchwil arloesol i ynni glân, gwyrdd er mwyn lleddfu tlodi tanwydd a gwella ansawdd aer

Posted on 13 Chwefror 2019 by Laura Kendrick

Nod FLEXIS yw lleihau risgiau datgarboneiddio drwy hwyluso cludiant carbon-isel, integreiddio tanwyddau adnewyddadwy i’r grid a datblygu dull dibynadwy o ddal carbon a’i storio. Mae ei ddull unigryw’n modelu sut mae ynni’n llifo ac yn defnyddio arbenigedd ynghylch y gwyddorau cymdeithasol i ddeall sut mae’r cyhoedd yn gweld technolegau ynni newydd. Partneriaeth rhwng academyddion, diwydiannau
Read more


Partneriaethau, Pobl

Canolfan Hyfforddiant Doethurol ar gyfer rchu Lled-ddargludyddion Cyfansaw Gweithgynhydd EPSRC (CSM CDT)

Posted on 5 Chwefror 2019 by Laura Kendrick

Yn sail i bron pob teclyn electronig cyfoes, o ffonau clyfar i lechi, mae Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (CS) – dyfeisiau mân gydag effaith fawr. Yma, mae’r Athro Peter Smowton, Rheolwr Gyfarwyddwr y Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, yn amlinellu grym yr olynwyr hyn i’r sglodion silicon. Mae hefyd yn egluro sut bydd Canolfan Hyfforddiant Doethurol ar gyfer rchu
Read more

Adeiladau'r campws, Partneriaethau, Pobl

Sefydliad Catalysis Caerdydd: Deng Mlynedd o Wyddoniaeth ac Arloesedd

Posted on 25 Ionawr 2019 by Richard Catlow

Wrth i ni ddathlu degfed penblwydd Sefydliad Catalysis Caerdydd (CCI), mae’n addas myfyrio ar gampau’r Sefydliad a’i Gyfarwyddwr Sefydlol; yn ogystal â rôl allweddol gwyddoniaeth a thechnoleg gatalytig yn y DU ac yn economi a chymdeithas y byd cyfan. Mae catalysis yn faes creiddiol o fewn cemeg a pheirianneg gemegol gyfoes. Mae’n sail i sectorau
Read more

Partneriaethau, Pobl

Neges gan Ysgrifennwr Gwadd: Llwyddiant entrepreneur Caerdydd â Realiti Rhithwir

Posted on 17 Ionawr 2019 by Laura Kendrick

Mae George Bellwood yn fyfyriwr Rheoli Busnes, Marchnata ar ei drydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn Sylfaenydd/Cyfarwyddwr Virtus Tech. Darlith oedd sbardun y syniad o fod yn entrepreneur i mi, gwelais gyfle i newid y profiad ar-lein ar gyfer defnyddwyr, a bachu’r cyfle hwnnw. Mae Virtus Tech yn gwmni technoleg newydd sy’n cynnig gwasanaethau
Read more