Postiadau blog diweddaraf

Adeiladau'r campws, Partneriaethau, Pobl

Symposiwm Coffa Peter Williams

Posted on 17 Hydref 2018 by Nishtha Agarwal

Mae pob un ohonom wedi ein cyffroi o glywed y newyddion fod y gwaith adeiladu wedi dechrau ar gyfer adeilad newydd Sefydliad Catalysis Caerdydd. Mae sawl aelod o’r tîm yn gysylltiedig â chau pen y mwdwl ynghylch dyluniad y labordai, y swyddfeydd a’r ddarlithfa. Ond wrth i ni aros i’r cyfleusterau newydd gyrraedd, mae gweithgarwch
Read more


Partneriaethau, Pobl

Cynnwys Astudiaeth – Qioptiq

Posted on 11 Hydref 2018 by Laura Kendrick

Mae arbenigedd Prifysgol Caerdydd wedi helpu cwmni yng ngogledd Cymru i ennill cytundeb amddiffyn gwerth £82m, gan greu a diogelu swyddi. Mae arbenigwyr o Ysgol Busnes Caerdydd wedi treulio dwy flynedd yn datblygu cyfarpar i wella gweithrediadau rhagfynegi stocrestrau Qioptiq, sydd wedi’i leoli yn Ninbych. Bu’r cydweithio a’r arbenigedd yn help i’r cwmni i sicrhau cytundeb chwe blynedd
Read more

Partneriaethau, Pobl

Dewch i gwrdd â’n harloeswyr – Sabrina Cohen-Hatton

Posted on 10 Hydref 2018 by Laura Kendrick

Rydw i wastad wedi bod â diddordeb yn yr hyn y gallwn ei wneud i gadw swyddogion tân yn fwy diogel. Mae fy ngŵr yn y frigâd dân hefyd. Roedd digwyddiad pan gafodd rhywun ar ei injan dân ei losgi’n wael. Y daith i’r tân hwnnw oedd pedair munud a thri deg pedwar eiliad hiraf
Read more

Adeiladau'r campws, Partneriaethau, Pobl

Arloesedd Trefol

Posted on 8 Hydref 2018 by Laura Kendrick

Aeth yr Athro Rick Delbridge a’r Athro Kevin Morgan ar ymweliad â Chanada i archwilio rôl newidiol prifysgolion a dinasoedd mewn rhwydweithiau arloesedd trefol. Mae dinasoedd Ottawa a Toronto yn ceisio datblygu ‘platfform arloesedd trefol’, sy’n cynnwys amrywiaeth o sefydliadau yn gweithio gyda’i gilydd i greu ‘ecosystem arloesedd’ lleol. Mae ecosystem arloesedd yn disgrifio’r nifer
Read more