Postiadau blog diweddaraf

Partneriaethau, Pobl

Effeithiau Cyfergyd mewn Chwaraeon

Posted on 13 Rhagfyr 2018 by Peter Theobald

Mae anaf i’r pen drwy chwaraeon yn datblygu i fod yn her gymdeithasol gynyddol amlwg.  Mae effaith cyfergyd, neu ‘anaf ysgafn trawmatig i’r ymennydd’ (MTBI) bellach yn rhywbeth y clywir sôn amdano’n aml mewn chwaraeon, gan gynnwys rygbi a phêl-droed.  Mewn cymdeithas yn ehangach, mae hyn wedi arwain ambell riant i gwestiynu a ddylai eu
Read more


Adeiladau'r campws, Partneriaethau, Pobl

‘Innovation (Arloesedd) . . .’

Posted on 28 Tachwedd 2018 by Damian Walford Davies

Mae hanes i bob gair, yn union fel lleoedd a phobl. Ystyriaf y gair Saesneg ‘innovation’. Byddwch yn dweud bod y gair bellach yn ystrydeb, yn air gwamal sy’n britho’r cyfryngau, term o lediaith rheoli neu air llithrig i iro rhyddiaith marchnata (fel ‘solutions’, sydd i’w weld ar ochrau pob Ford Transit sy’n perthyn i
Read more

Partneriaethau, Pobl, Uncategorized @cy

Digwyddiad: Yīn a Yáng: Buddsoddi Heddiw ar gyfer Gwell Yfory – Yr Arglwydd John Bird MBE

Posted on 22 Tachwedd 2018 by Laura Kendrick

Dydd Iau 6 Rhagfyr 2018 18:30 – 20:15 Mae’n bleser gan Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru groesawu sefydlydd The Big Issue ac aelod o’r meinciau croes, yr Arglwydd Bird MBE, i gyflwyno Darlith Flynyddol Gyntaf Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru. Fel ymgyrchydd blaengar dros wrthdlodi a chefnogydd brwdfrydig gwaith Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru cyntaf, bydd yr Arglwydd
Read more

Partneriaethau, Pobl

Trump, rhyfeloedd masnachu a Tsieina – safbwynt personol – Mike Wilson, Panalpina

Posted on 20 Tachwedd 2018 by Laura Kendrick

Mae Mike Wilson (yn y llun) yn Bennaeth Byd-eang Logisteg a Gweithgynhyrchu yn Panalpina, ac mae newydd ei benodi’n Athro Gwadd Anrhydeddus yn Ysgol Busnes Caerdydd. Mae’n siarad yma â’r Athro Aris Sytentos o Ganolfan Ymchwil Panalpina’r Ysgol am gadwyni cyflenwi, rhyfeloedd masnachu Sino-US a phwy fydd yr enillwyr yn y pen draw o ran
Read more