Postiadau blog diweddaraf

Adeiladau'r campws

Campws Arloesedd Caerdydd – Safbwynt Myfyriwr

Posted on 24 Gorffennaf 2019 by Heath Jeffries

Mae gwaith yn gwibio ymlaen o hyd ar Gampws Arloesedd Caerdydd. Mae’r contractwr, Bouygues UK, yn gwneud cynnydd da yn nhywydd braf yr haf. Yn ei flog cyntaf, mae Luke Morgan, myfyriwr meddygaeth yn ei drydedd flwyddyn a Llysgennad Myfyrwyr y DU dros Bouygues yn ysgrifennu am ei argraffiadau cyntaf o safle a fydd, erbyn
Read more


Adeiladau'r campws

Graddio i arloesi – yr allwedd i lwyddo gyda busnes newydd

Posted on 18 Gorffennaf 2019 by Heath Jeffries

Dyw pob myfyriwr ddim yn graddio er mwyn dilyn gyrfa. Mae rhai’n sefydlu eu busnesau eu hunain. Mae Prifysgol Caerdydd yn meithrin syniadau cynnar gan fyfyrwyr drwy ffrwd Menter Myfyrwyr sy’n cynnig cyngor a dealltwriaeth i helpu’r busnes i dyfu. Eleni mae tri o’r pedwar ar restr fer Gwobrau Busnesau Newydd Cymru wedi bod drwy
Read more

Adeiladau'r campws

Gall arloesedd data helpu busnesau i ffynnu

Posted on 9 Gorffennaf 2019 by Heath Jeffries

Sefydlwyd Canolfan Arloesedd Data (DIA) Caerdydd er mwyn ymateb i’r galw gan gwmnïau bach yng Nghymru i gael gafael ar arbenigedd y Brifysgol ym maes ymchwil gwyddoniaeth ddata. Lansiodd staff y Cyflymydd y prosiect ym mis Mehefin. Mae Catherine Roderick, Rheolwr Prosiect DIA yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, yn esbonio sut mae’r Cyflymydd yn
Read more

Partneriaethau, Pobl

Pontio bwlch y lled-ddargludyddion cyfansawdd

Posted on 26 Mehefin 2019 by Heath Jeffries

ICS yn cefnogi deunyddiau a dyfeisiau’r dyfodol Mae’r Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (ICS) yn pontio’r bwlch rhwng academia a diwydiant wrth hyrwyddo ymchwil i ddyfeisiau Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (CS) a’u datblygu yn ne Cymru. Yma, mae Rheolwr Gyfarwyddwr y Sefydliad, yr Athro Peter Smowton, yn esbonio sut mae’r Sefydliad yn trawsnewid tirwedd y diwydiant. “Mae lled-ddargludyddion cyfansawdd
Read more