Research

Sut ddylem ni addysgu Cymraeg mewn ysgolion?

Posted on 1 May 2020 by Kevin Smith

Mae hwn yn “gofnod gwestai” arbennig gan fy ffrind da a chydweithiwr, Dr Mirain Rhys, darlithydd mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Yn y cofnod hwn, mae’n trafod ymchwil y mae hi a minnau wedi’i wneud i ddeall profiadau disgyblion yn dysgu Cymraeg fel ail iaith. Cyn fy swydd bresennol, gweithiais ar ‘Astudiaeth Aml-gohort WISERDEducation’
Read more