Education

Sut ddylem ni addysgu Cymraeg mewn ysgolion?

Posted on 1 May 2020 by Kevin Smith

Mae hwn yn “gofnod gwestai” arbennig gan fy ffrind da a chydweithiwr, Dr Mirain Rhys, darlithydd mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Yn y cofnod hwn, mae’n trafod ymchwil y mae hi a minnau wedi’i wneud i ddeall profiadau disgyblion yn dysgu Cymraeg fel ail iaith. Cyn fy swydd bresennol, gweithiais ar ‘Astudiaeth Aml-gohort WISERDEducation’
Read moreAphorisms & Axioms: Finding Purpose in Teaching.

Posted on 8 July 2019 by Kevin Smith

What do we mean when we say we want to help young people “achieve their full potential?” Often it seems this phrase is used when we as educators can’t articulate our purposes, aims and priorities. To empower our pedagogy, perhaps we should focus less on achieving “potential” and more on specific, achievable aims for us and our learners.
Read more