How the Award works

What does it involve?

 1. Complete the induction
 2. Complete 70 hours of extra-curricular activities (35 hours can come from a course placement)
 3. Participate in 5 employability workshops
 4. Experience a recruitment activity of your choice
 5. Attend a CV and cover letter clinic
 6. Reflect on your learning
 7. Submit a portfolio
 8. Celebrate your achievement at an Awards Ceremony!

Students will be expected to complete the programme by March 2019.

Why?

 • To help prepare you for employment
 • To gain recognition for extra-curricular activities
 • To get access to exclusive work experience opportunities
 • To understand and reflect on your strengths and abilities
 • It will go on your Higher Academic Achievement Record for employers to see

Still have a few questions about how the Cardiff Award works? Email us: cardiffaward@cardiff.ac.uk

 

Please note: the Cardiff Award is open to first, second and penultimate year students.

The Cardiff Award encourages and welcomes students to complete the Award in Welsh or English. Our written materials and learning central module are available in both English and Welsh and students can submit all paperwork to the Award team in either language. The majority of workshops, Careers sessions and external employer sessions will be delivered in English but there will be some available sessions available in Welsh where presenters are available. Recorded presentations and webinars provided by sponsors and staff will be delivered in the presenters chosen language. However, transcripts and slides of presentations will be translated and made available where appropriate. Careers support and advice by a Welsh speaker is available to all students undertaking the programme.

Mae Gwobr Caerdydd yn croesawu ac yn annog myfyrwyr i gwblhau’r Wobr yn Gymraeg neu’n Saesneg. Mae ein deunyddiau ysgrifenedig a’r modiwl ar Ddysgu Canolog i’w cael yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac fe all myfyrwyr gyflwyno eu holl waith papur i dîm y Wobr yn y naill iaith neu’r llall. Cynhelir y rhan fwyaf o’r gweithdai, sesiynau gyrfaoedd a sesiynau cyflogwr allanol trwy gyfrwng y Saesneg, ond fe fydd rhai sesiynau i’w cael yn Gymraeg pan fo hynny’n bosibl. Caiff cyflwyniadau a gweminarau eu cynnal gan noddwyr a staff yn eu hiaith o’u dewis hwy. Fodd bynnag, bydd trawsgrifiadau a sleidiau’r cyflwyniadau’n cael eu cyfieithu ac ar gael lle bo’n briodol. Mae cymorth a chyngor gyrfaol ar gael yn Gymraeg i bawb sy’n dilyn y rhaglen.