Cymunedau a Diwylliant

Cyfyng gyngor – sut dylai gwasanaethau cyhoeddus Cymru fod yn cynllunio ar gyfer Brexit?

Posted on 6 Tachwedd 2017 by Michael Trickey

Mae Michael Trickey yn dadlau bod sylwadau diweddar gan Michael Bloomberg a’r ffrae ynghylch llythyr gan yr Aelod Seneddol Chris Heaton-Harris at brifysgolion yn cadarnhau bod y ddadl dros Brexit, os rhywbeth, yn dwysáu. Mae’n ystyried isod sut y dylai gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru gynllunio ar gyfer Brexit.     Mae 16 mis bellach ers refferendwm 2016
Read more
Polisi Rhanbarthol i Gymru ar ôl Brexit – o’r brig i lawr neu o’r gwaelod i fyny?

Posted on 6 Gorffennaf 2017 by Professor Andrew Henley

Yma mae’r Athro Andrew Henley yn cyfrannu at y drafodaeth ynghylch polisi rhanbarthol. Mae’n dadlau er bod Brexit yn cynnig cyfle i symud i ffwrdd oddi wrth raglenni cymorth rhanbarthol traddodiadol sy’n amodol ar amser, bydd rhaid i fodel newydd barhau i gynnal a datblygu’r egwyddorion sybsidiaredd a weithredir gan yr UE os yw’r olynydd i weithio
Read more


Brexit a Thai yng Nghymru

Posted on 30 Mai 2017 by Lowri Jones

Mae’r broses o adael yr Undeb Ewropeaidd bellach wedi dechrau, ac mae etholiad cyffredinol ar y gorwel. Yn y cyd-destun hwn, mae Steffan Evans yn ystyried tair her y bydd cymdeithasau tai yng Nghymru’n eu hwynebu wrth i’r broses o adael yr UE fynd rhagddi. Un o’r heriau mwyaf, ac un o’r trafodaethau fydd yn
Read more