Richard Percival

Richard Percival

Senior Research Fellow, Cardiff School of Law and Politics and member of Wales Governance Centre


Postiadau blog diweddaraf

Brexit a Datganoli: Cyfyng-gyngor Llywodraeth y DU

Posted on 20 Ebrill 2017 by Richard Percival

Ar ôl rhoi cychwyn ar Erthygl 50 a chyhoeddi papur gwyn Mesur y Diddymu Mawr, dylai’r trafodaethau dwys rhwng Llywodraeth y DU a llywodraethau’r gwledydd datganoledig ddechrau, fel yr addawyd ganddynt.  Mae Richard Percival yn asesu’r llwybr cyfreithiol cymhleth sydd o flaen y Llywodraeth os ydynt am lwyddo heb niweidio cynlluniau Brexit, yr Undeb a’r
Read more