Dr Rachel Minto

Dr Rachel Minto

Research Associate, School of Law and Politics


Postiadau blog diweddaraf

Partneriaid er budd cydraddoldeb? Yr UE a datganoli

Posted on 26 Hydref 2018 by Dr Rachel Minto

Er na ellid ymestyn unrhyw ddiffiniad credadwy o’r UE fel endid ‘ffeministaidd’, mae’n wir dweud iddo fod yn weithgar ym maes hawliau menywod a chydraddoldeb ers dyddiau cynnar integreiddio Ewropeaidd. Mae ymdrech gyson dros y blynyddoedd gan ymgyrchwyr a llunwyr polisi sympathetig wedi creu casgliad trawiadol (er anghyflawn) o ddeddfwriaeth, mesurau polisi meddal, cronfeydd, sefydliadau
Read moreDyfodol Cymru yn Ewrop?

Posted on 26 Mawrth 2017 by Dr Rachel Minto

Yn sgil y bleidlais yng Nghymru o blaid gadael yr UE, mae Dr Rachel Minto yn trafod yr her y mae Llywodraeth Cymru yn ei hwynebu wrth iddi geisio parhau i gael ei hystyried yn un o genhedloedd Ewrop. Cymru – cenedl fach ond hyderus, o blaid Ewrop. Ar un adeg, nid oedd unrhyw un
Read more