Dr Sioned Pearce

Dr Sioned Pearce

Research Associate, Wales Institute for Social & Economic Research, Data & Methods (WISERD)


Postiadau blog diweddaraf

Ffurfio barn a’r bleidlais ieuenctid: gwybodaeth V rhyngweithio

Posted on 9 Mehefin 2017 by Dr Sioned Pearce

Gall ffynonellau ymgyrch ar ‘gwybodaeth’ partïon gwleidyddol vs ‘rhyngweithio’ cymdeithasol wedi cysgodi Brexit fel ffactor ar gyfer cefnogwyr ‘ymaros’ ifanc yn yr etholiad cyffredinol hwn? Mae Dr Sioned Pearce yn ystyried y cwestiwn hwn yng ngoleuni canlyniadau’r GE17. Wnaeth y gyfryngau dangos ‘gwahaniaeth enfawr’ rhwng y Ceidwadwyr a Llafur yn y polau diwrnodau cyn yr
Read more


Pobl ifanc, Brexit a Chefnogaeth Bleidiol – edrych ymlaen at yr etholiadau lleol

Posted on 3 Ebrill 2017 by Dr Sioned Pearce

Er bod etholiadau lleol, mewn theori, ynghylch materion lleol a pherfformiad awdurdodau lleol, mewn gwirionedd maen nhw’n amlach na pheidio’n adlewyrchu gwleidyddiaeth genedlaethol. Eleni, maent yn debygol o gael eu dominyddu gan y ffyrdd y mae’r pleidiau’n cynnig delio â goblygiadau aneglur Brexit.  Mae Dr Sioned Pearce yn edrych ar bobl ifanc yng Nghymru i
Read more