Professor Andrew Henley

Professor Andrew Henley

Professor of Entrepreneurship and Economics, and Director of Research Engagement and Impact, Cardiff Business School


Postiadau blog diweddaraf

Polisi Rhanbarthol i Gymru ar ôl Brexit – o’r brig i lawr neu o’r gwaelod i fyny?

Posted on 6 Gorffennaf 2017 by Professor Andrew Henley

Yma mae’r Athro Andrew Henley yn cyfrannu at y drafodaeth ynghylch polisi rhanbarthol. Mae’n dadlau er bod Brexit yn cynnig cyfle i symud i ffwrdd oddi wrth raglenni cymorth rhanbarthol traddodiadol sy’n amodol ar amser, bydd rhaid i fodel newydd barhau i gynnal a datblygu’r egwyddorion sybsidiaredd a weithredir gan yr UE os yw’r olynydd i weithio
Read more