Dr Craig Johnson

Dr Craig Johnson

Research Associate with the Wales Centre for Public Policy


Postiadau blog diweddaraf

Goblygiadau Brexit i Gymru a datganoli

Posted on 26 Mawrth 2018 by Dr Craig Johnson

Pan fydd y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, bydd llawer o bwerau a chyfrifoldebau yn dychwelyd i Senedd y DU. Un mater sydd heb gael digon o sylw yw goblygiadau Brexit i ddatganoli a pholisi cyhoeddus yng Nghymru a gweinyddiaethau datganoledig eraill. Mae llawer o’r meysydd polisi, lle bydd pwerau yn dychwelyd o’r Undeb
Read more