Postiadau blog diweddaraf

Datganoli a'r Cyfansoddiad

Gyda chi neu hebddoch….? Bil Ymadael â’r UE, y gweinyddiaethau datganoledig a chydsyniad deddfwriaethol

Posted on 19 Medi 2017 by Lowri Jones

Yr wythnos llwyodd y Bil Ymadael â’r UE i oresgyn ei rwystr seneddol cyntaf yn Nhŷ’r Cyffredin. Cyflwynodd Llywodraethau’r Alban a Chymru femoranda ynghylch cydsyniad deddfwriaethol, oedd yn mynegi’n glir eu bod yn gwrthwynebu’r bil fel ag y mae. Mewn erthygl wadd, mae’r Athro Nicola McEwen yn amlygu’r prif faterion sydd yn y fantol ar
Read more


Datganoli a'r Cyfansoddiad

Dod Ynghyd? Cymru, yr Alban, a llywodraethu ôl-Brexit yn y DU

Posted on 5 Medi 2017 by Dr Rachel Minto

Dod Ynghyd? Cymru, yr Alban, a llywodraethu ôl-Brexit yn y DU Amseru yw popeth mewn gwleidyddiaeth. Mae’n bosib bod amser Cymru wedi dod o’r diwedd i wthio’r drafodaeth ynghylch llywodraethu yn y DU wedi Brexit yn ei blaen, pwnc sydd heb gael rhyw lawer o sylw i tu hwnt i Gymru, yn ôl Jo Hunt
Read more

Economi a Masnach

Sicrhau bod Brexit yn gweithio i gwmnïau bach Cymru

Posted on 29 Awst 2017 by Lowri Jones

Mae llawer o’r drafodaeth ar Brexit hyd yma wedi canolbwyntio’n bennaf ar effaith Brexit ar sectorau busnes graddfa fawr fel gweithgynhyrchu ceir a gwasanaethau ariannol.  Ond cwmnïau bach a chanolig sy’n cynnal economi Cymru, felly mewn erthygl wadd mae Matthew Williams o Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB) Cymru yn rhoi sylw i rai o ganfyddiadau gwaith
Read more

Cymunedau a Diwylliant, Datganoli a'r Cyfansoddiad

Polisi gwastraff y Deyrnas Unedig a Chymru ar ôl Brexit

Posted on 1 Awst 2017 by Richard Cowell

Er ei bod yn bosibl y bydd polisi’r Deyrnas Unedig (DU) yn parhau i dracio’r cynnydd a wnaed gan bolisïau ar lefel yr Undeb Ewropeaidd (UE) ar gyfer economi gylchol, gallai cyfuniad o wrthdynnu gan lywodraeth San Steffan, capasiti cyfyngedig ac ethos dadreoleiddio arwain at berfformiad yn gwastatáu, lle nad yw ailgylchu yn llwyddo i
Read more