Postiadau blog diweddaraf

Datganoli a'r Cyfansoddiad

Brexit a’r cyfansoddiad tiriogaethol: Sefyllfa sydd wedi’i gweld eisoes?

Posted on 8 Awst 2018 by Professor Daniel Wincott

Mae Brexit yn adlunio cyfansoddiad y deyrnas o dan ein trwynau. Mae’r cyfansoddiad tiriogaethol yn arbennig o fregus. Ar drywydd Brexit, mae llywodraeth Theresa May wedi codi cwestiynau cymhleth am ddatganoli. Mae gwleidyddiaeth diriogaethol Brexit yn gawl dryslyd o anwybodaeth, diystyru, gwrthdaro, cydweithredu a chydweithio. Mae’r cytundebau datganoli’n ymddangos yn fwy simsan nag erioed. Mae
Read more


Datganoli a'r Cyfansoddiad, Economi a Masnach, Uncategorized @cy

Y berthynas rhwng y DU a’r UE yn y dyfodol

Posted on 26 Gorffennaf 2018 by Dr Annegret Engel

Ddwy flynedd ar ôl i’r DU bleidleisio dros adael y DU, mae Llywodraeth Prydain, o’r diwedd, wedi cyhoeddi ei strategaeth ar y berthynas rhwng y DU a’r UE yn y dyfodol mewn Papur Gwyn a gyflwynwyd ar 12 Gorffennaf 2018. Mae’r Papur Gwyn yn cynnig Brexit ‘meddal’ er mwyn cyfyngu ar yr effeithiau negyddol ar economi
Read more

Cymunedau a Diwylliant, Economi a Masnach

Model ffermio ar ôl Brexit

Posted on 6 Gorffennaf 2018 by Professor Terry Marsden

Rhaid i Gymru ddatblygu model newydd ‘ffermio a mwy’ i sicrhau polisi amaethyddol cynaliadwy ar ôl Brexit. Mae Brexit yn cynrychioli her ddifrifol a chyfle i ailgynllunio polisi bwyd-amaeth, datblygu rhanbarthol a gwledig yng Nghymru, Er mai cyllid sector cyhoeddus y Deyrnas Unedig fu’r maes cyllido mwyaf o bell ffordd (drwy fformiwla Barnett) i effeithio
Read more

Datganoli a'r Cyfansoddiad

Llafurio’r cwestiwn

Posted on 31 Mai 2018 by Professor Roger Awan-Scully

Mae llawer o’r sylw academaidd ac yn y cyfryngau i Brexit yn ddigon dealladwy wedi canolbwyntio ar y dimensiwn allanol: y trafodaethau cymhleth rhwng y DU a’r UE ynghylch gadael a’r berthynas yn y dyfodol. Mae llawer o sylw hefyd wedi’i roi i’r wleidyddiaeth fewnol anodd yn San Steffan – gyda llywodraeth Theresa May, heb
Read more