Postiadau blog diweddaraf

Datganoli a'r Cyfansoddiad, Economi a Masnach

Ail bleidlais rhwng Canada a Norwy: ffordd allan o’r sefyllfa ddisymud?

Posted on 30 Hydref 2018 by Dr Thomas Prosser

O ystyried yr orymdaith yr wythnos ddiweddaf a’r ffaith bod cyfnod tyngedfennol ar y gorwel, mae’n adeg dda i ysgrifennu am ffyrdd posibl o ddianc rhag sefyllfa ddisymud Brexit. Yn benodol, hoffwn i drafod rhinweddau ail refferendwm, sy’n cynnig dewis syml rhwng Brexit yn null ‘Canada’ a dull ‘Norwy’, heb gynnwys opsiwn ‘Aros’. Gallai pleidlais
Read more


Cymunedau a Diwylliant, Datganoli a'r Cyfansoddiad

Partneriaid er budd cydraddoldeb? Yr UE a datganoli

Posted on 26 Hydref 2018 by Dr Rachel Minto

Er na ellid ymestyn unrhyw ddiffiniad credadwy o’r UE fel endid ‘ffeministaidd’, mae’n wir dweud iddo fod yn weithgar ym maes hawliau menywod a chydraddoldeb ers dyddiau cynnar integreiddio Ewropeaidd. Mae ymdrech gyson dros y blynyddoedd gan ymgyrchwyr a llunwyr polisi sympathetig wedi creu casgliad trawiadol (er anghyflawn) o ddeddfwriaeth, mesurau polisi meddal, cronfeydd, sefydliadau
Read more

Datganoli a'r Cyfansoddiad

Brexit a’r cyfansoddiad tiriogaethol: Sefyllfa sydd wedi’i gweld eisoes?

Posted on 8 Awst 2018 by Professor Daniel Wincott

Mae Brexit yn adlunio cyfansoddiad y deyrnas o dan ein trwynau. Mae’r cyfansoddiad tiriogaethol yn arbennig o fregus. Ar drywydd Brexit, mae llywodraeth Theresa May wedi codi cwestiynau cymhleth am ddatganoli. Mae gwleidyddiaeth diriogaethol Brexit yn gawl dryslyd o anwybodaeth, diystyru, gwrthdaro, cydweithredu a chydweithio. Mae’r cytundebau datganoli’n ymddangos yn fwy simsan nag erioed. Mae
Read more

Datganoli a'r Cyfansoddiad, Economi a Masnach, Uncategorized @cy

Y berthynas rhwng y DU a’r UE yn y dyfodol

Posted on 26 Gorffennaf 2018 by Dr Annegret Engel

Ddwy flynedd ar ôl i’r DU bleidleisio dros adael y DU, mae Llywodraeth Prydain, o’r diwedd, wedi cyhoeddi ei strategaeth ar y berthynas rhwng y DU a’r UE yn y dyfodol mewn Papur Gwyn a gyflwynwyd ar 12 Gorffennaf 2018. Mae’r Papur Gwyn yn cynnig Brexit ‘meddal’ er mwyn cyfyngu ar yr effeithiau negyddol ar economi
Read more