Postiadau blog diweddaraf

Darllen byr, Economi a Masnach, Uncategorized @cy

Cymru a’r Blaid Lafur: Sosialaeth yr 21ain ganrif?

Posted on 21 Ionawr 2019 by Richard Martin

Ymgyrchodd y Prif Weinidog newydd, yr Athro Mark Drakeford, am arweinyddiaeth y Blaid Lafur dan faner “Sosialaeth yr 21ain ganrif “. Yn y cyfweliad hwn, mae cyn-Weinidog Llywodraeth Cymru yr Athro Leighton Andrews ac economegydd blaenllaw o Gymru, yr Athro Calvin Jones, yn trafod sut gallai’r cyfeiriad newydd hwn ei olygu i’r economi Cymru a
Read more


Brexit, Darllen hir, Datganoli a'r Cyfansoddiad, Economi a Masnach

Tri rheswm dros gefnogi Cytundeb Gadael yr UE

Posted on 3 Rhagfyr 2018 by Dr Thomas Prosser

Yn y darn hwn, hoffwn drafod rhinweddau Cytundeb Gadael yr UE (CGUE), y cytunwyd arno gan Lywodraeth May a’r UE. Ni fyddaf yn crynhoi cynnwys y Cytundeb yma – mae sawl crynodeb yn bodoli – ond eto i gyd, hoffwn amlinellu’r tri rheswm pam y byddwn yn ei chael yn anodd gwrthwynebu’r cytundeb. Rwy’n derbyn
Read more

Brexit, Darllen hir, Datganoli a'r Cyfansoddiad, Economi a Masnach

Ail bleidlais rhwng Canada a Norwy: ffordd allan o’r sefyllfa ddisymud?

Posted on 30 Hydref 2018 by Dr Thomas Prosser

O ystyried yr orymdaith yr wythnos ddiweddaf a’r ffaith bod cyfnod tyngedfennol ar y gorwel, mae’n adeg dda i ysgrifennu am ffyrdd posibl o ddianc rhag sefyllfa ddisymud Brexit. Yn benodol, hoffwn i drafod rhinweddau ail refferendwm, sy’n cynnig dewis syml rhwng Brexit yn null ‘Canada’ a dull ‘Norwy’, heb gynnwys opsiwn ‘Aros’. Gallai pleidlais
Read more

Brexit, Cymunedau a Diwylliant, Darllen hir, Datganoli a'r Cyfansoddiad

Partneriaid er budd cydraddoldeb? Yr UE a datganoli

Posted on 26 Hydref 2018 by Dr Rachel Minto

Er na ellid ymestyn unrhyw ddiffiniad credadwy o’r UE fel endid ‘ffeministaidd’, mae’n wir dweud iddo fod yn weithgar ym maes hawliau menywod a chydraddoldeb ers dyddiau cynnar integreiddio Ewropeaidd. Mae ymdrech gyson dros y blynyddoedd gan ymgyrchwyr a llunwyr polisi sympathetig wedi creu casgliad trawiadol (er anghyflawn) o ddeddfwriaeth, mesurau polisi meddal, cronfeydd, sefydliadau
Read more