Postiadau blog diweddaraf

Economi a Masnach

Brexit a chwmnïau Cymru

Posted on 21 Chwefror 2018 by Richard Duffy

Mae’r tonfeddi wedi bod yn llawn o drafodaethau ynghylch y broses Brexit a’r hyn allai’r canlyniad ‘terfynol’ ei olygu ar gyfer defnyddwyr, diwydiannau a’r amgylchedd yng Nghymru. Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru adroddiad, sef ‘Polisi Masnach: Y Materion sy’n Effeithio ar Gymru’, er mwyn ystyried y mater hwn. Helpodd Ysgol Busnes Caerdydd i lunio’r rhai
Read more


Economi a Masnach, Uncategorized @cy

Porthladdoedd Cymru a Brexit: Oes unrhyw beth wedi newid?

Posted on 29 Ionawr 2018 by Dr Andrew Potter

Ym mis Gorffennaf y llynedd pwysleisiais i mai un o’r cwestiynau mwyaf i borthladdoedd Cymru ar ôl Brexit fyddai natur y ffin rhwng y DU a Gweriniaeth Iwerddon. O ystyried y cytundeb rhwng llywodraeth y DU a’r UE a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr, y cwestiwn yw a oes unrhyw beth wedi newid wrth i drafodaethau
Read more

Economi a Masnach

A fydd strategaethau economaidd Cymru yn goresgyn y storm ar ôl Brexit?

Posted on 16 Ionawr 2018 by Professor Kevin Morgan

Fis diwethaf, ychwanegodd Llywodraeth Cymru fwy o fanylion at ei chynlluniau i dyfu economi Cymru ar ôl Brexit. Mae’r Athro Kevin Morgan yn archwilio’r cynlluniau hynny yn fanylach ac yn ystyried rhai o’r heriau sy’n ein hwynebu. Fel y bws diarhebol, rydym wedi aros yn hir am strategaeth economaidd newydd, ac yn sydyn mae dwy yn ymddangos
Read more

Economi a Masnach

Brexit ac economi Cymru

Posted on 11 Rhagfyr 2017 by James Foreman-Peck

Un syniad ynghylch economi Cymru yw’r hyn y gall Llywodraeth Cymru ddylanwadu arno drwy gyfrwng ei offerynnau polisi economaidd.  Mae’r cysyniad hwn yn llywio pryder ynghylch Brexit i’r offer polisi posibl newydd sy’n codi yn sgil dychwelyd pwerau o Frwsel, yn enwedig cymorthdaliadau amaethyddol. Mae amaethyddiaeth yng Nghymru yn derbyn mwy o gymhorthdal nag yn
Read more