Postiadau blog diweddaraf

Cymunedau a Diwylliant, Datganoli a'r Cyfansoddiad

Polisi gwastraff y Deyrnas Unedig a Chymru ar ôl Brexit

Posted on 1 Awst 2017 by Richard Cowell

Er ei bod yn bosibl y bydd polisi’r Deyrnas Unedig (DU) yn parhau i dracio’r cynnydd a wnaed gan bolisïau ar lefel yr Undeb Ewropeaidd (UE) ar gyfer economi gylchol, gallai cyfuniad o wrthdynnu gan lywodraeth San Steffan, capasiti cyfyngedig ac ethos dadreoleiddio arwain at berfformiad yn gwastatáu, lle nad yw ailgylchu yn llwyddo i
Read more


Datganoli a'r Cyfansoddiad

Hawliau dinasyddion ar ôl Brexit: atebion unochrog neu gydgyfnewidiaeth (reciprocity)?

Posted on 25 Gorffennaf 2017 by Stijn Smismans

Nawr bod llywodraeth y DU a’r UE wedi amlinellu eu cynigion ar gyfer hawliau dinasyddion ar ôl Brexit, mae’n amlwg bod y ddwy ochr yn ystyried bod y cysyniad o gydgyfnewidiaeth yn fan cychwyn. Ond mae gan yr UE a’r DU ddealltwriaeth hollol wahanol o beth mae cydgyfnewidiaeth yn ei olygu. Tra bo’r UE yn
Read more

Datganoli a'r Cyfansoddiad, Economi a Masnach

Porthladdoedd Cymru a Brexit

Posted on 19 Gorffennaf 2017 by Andrew Potter

Dr Andrew Potter sy’n edrych ar y goblygiadau ymarferol i borthladdoedd Cymru yn sgîl ymadawiad y DU o’r UE ac yn ystyried a oes modd i Gymru lwyddo, hyd yn oed os bydd ffin ‘feddal’ ag Iwerddon yn rhan o’r cytundeb terfynol. Er bod llawer o’r drafodaeth ynghylch masnachu yn y DU ar ôl Brexit
Read more

Cymunedau a Diwylliant, Economi a Masnach

Polisi Rhanbarthol i Gymru ar ôl Brexit – o’r brig i lawr neu o’r gwaelod i fyny?

Posted on 6 Gorffennaf 2017 by Professor Andrew Henley

Yma mae’r Athro Andrew Henley yn cyfrannu at y drafodaeth ynghylch polisi rhanbarthol. Mae’n dadlau er bod Brexit yn cynnig cyfle i symud i ffwrdd oddi wrth raglenni cymorth rhanbarthol traddodiadol sy’n amodol ar amser, bydd rhaid i fodel newydd barhau i gynnal a datblygu’r egwyddorion sybsidiaredd a weithredir gan yr UE os yw’r olynydd i weithio
Read more