Postiadau blog diweddaraf

Economi a Masnach

Brexit ac economi Cymru

Posted on 11 Rhagfyr 2017 by James Foreman-Peck

Un syniad ynghylch economi Cymru yw’r hyn y gall Llywodraeth Cymru ddylanwadu arno drwy gyfrwng ei offerynnau polisi economaidd.  Mae’r cysyniad hwn yn llywio pryder ynghylch Brexit i’r offer polisi posibl newydd sy’n codi yn sgil dychwelyd pwerau o Frwsel, yn enwedig cymorthdaliadau amaethyddol. Mae amaethyddiaeth yng Nghymru yn derbyn mwy o gymhorthdal nag yn
Read more


Economi a Masnach

Amddiffyn yr amgylchedd ar ôl Brexit: Ras i’r gwaelod?

Posted on 7 Rhagfyr 2017 by Ludivine Petetin

Mae diogelu’r amgylchedd yn y Deyrnas Unedig wedi’i ddylanwadu i raddau helaeth gan ddeddfwriaeth yr UE, sydd fel arfer yn gosod safonau uchel ar draws Aelod-wladwriaethau. Bydd Brexit yn galluogi’r DU i wyro oddi wrth y safonau uchel hynny a chyflwyno dull mwy rhyddfrydol ddiogelu’r amgylchedd yn sgîl hynny. Mae’r Bil Ymadael â’r UE yn
Read more

Economi a Masnach

Gwyliwch y Bylchau: Brexit Bwyd, gwahaniaethau rheoleiddio a’r angen am fframwaith amaeth-fwyd newydd i’r DU

Posted on 27 Tachwedd 2017 by Professor Terry Marsden

Gan drafod gydag ystod eang o bobl o’r diwydiant bwyd a chynrychiolwyr o sefydliadau bwyd allweddol dros y misoedd diwethaf, ers cyhoeddi ein hadroddiad: ‘Brexit Bwyd: amser i wynebu’r gwir’ [1]; mae consesiwn cyffredinol a chynyddol fod y diwydiant yn wynebu heriau difrifol a’i fod yn debygol yr amherir ar ystod eang o feysydd, wrth
Read more

Cymunedau a Diwylliant, Datganoli a'r Cyfansoddiad

Brexit, cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru

Posted on 16 Tachwedd 2017 by Catherine May

Yr wythnos hon, mae Bil (Ymadael) yr Undeb Ewropeaidd yn symud i’r Cam Pwyllgor yn Nhŷ’r Cyffredin, a chaiff y Bil, yn anarferol, ei drafod ar lawr y tŷ. Mae gwleidyddion ar draws pleidiau yn gosod ystod eang o welliannau gyda’r nod o sicrhau darn diffiniol o ddeddfwriaeth ar gyfer ein hoes. Mae gennym ni
Read more