Day: 21 Mawrth 2018

Datblygu gwledig: ar ôl Brexit

Posted on 21 Mawrth 2018 by Professor Terry Marsden

Wrth i broses araf a hynod ansicr Brexit fynd rhagddi, a’r holl sôn am fod ar ‘ymyl y dibyn’ ddod yn fwyfwy cyffredin, mae’n fwy hanfodol fyth ein bod yn datblygu gweledigaeth ar y cyd a chyfres o egwyddorion polisi ar gyfer ardaloedd gwledig yn y DU, yn enwedig yng Nghymru. Mae siarad â llawer
Read more