Newid y drefn


Nia and Douglas raise a glass outside Wahaca's Cardiff restaurant

Newid y drefn: Nia Jones (Environmental Geography 2016-) a Douglas Lewns (Environmental Geography 2017-) – The No Straw Stand

Posted on 20 Rhagfyr 2018 by Alumni team

Mae Nia Jones (Daearyddiaeth Amgylcheddol 2016-) a Douglas Lewns (Daearyddiaeth Amgylcheddol 2017-yn fyfyrwyr yn Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn sylfaenwyr yr Ymgyrch Gwellt Plastig – ymgyrch i gael cwmnïau i roi’r gorau i ddefnyddio gwellt plastig. Eleni, bydd Nia yn gwasanaethu fel swyddog Moesegol ac Amgylcheddol yn Undeb y Myfyrwyr, Prifysgol Caerdydd.
Read more

KAren Cooke holds aloft her award from Stonewall

Newid y drefn: Karen Cooke (BMus 1996)

Posted on 18 Rhagfyr 2018 by Alumni team

Millicent Mackenzie oedd yr athro benywaidd cyntaf yn un o brifysgolion y DU, ym 1910. Mae ei hetifeddiaeth fel un wnaeth newid y drefn yn parhau i gael ei hymgorffori gan staff a chynfyfyrwyr presennol Prifysgol Caerdydd sy’n benderfynol o newid y byd er gwell yn eu meysydd nhw eu hunain.
Read more