webinars

Cymorth addysgu o bell: Defnyddio Blackboard Collaborate Ultra

Posted on 2 April 2020 by cesi

Gyda’r newidiadau syfrdanol diweddar i addysgu dros yr wythnosau diwethaf mae Nicola Harris, Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, wedi ysgrifennu rhai awgrymiadau ar gyfer cydweithwyr sy’n ystyried defnyddio teclyn gweminar Blackboard Collaborate Ultra am y tro cyntaf, neu’n ystyried defnyddio opsiynau uwch y teclyn fel ystafelloedd ymneilltuo. “Cynhaliais fy sesiynau gweminar
Read more


Remote teaching tips: Using Blackboard Collaborate Ultra

Posted on 2 April 2020 by cesi

With the recent drastic changes to teaching over the past few weeks, Nicola Harris, Director of Learning and Teaching in the School of Law and Politics, has written some pointers for colleagues who are thinking of using the Blackboard Collaborate Ultra webinar tool for the first time, or are considering using advanced features such as
Read more


altc logo

ALTc Write-up (Day 3)

Posted on 20 September 2016 by Dewi Parry

by Dewi Parry Day 3… Following a very good keynote by Jane Secker in the morning – Copyright and e-learning: understanding our privileges and freedoms (which again I urge you to watch), I attended a session which had 4 excellent talks, and to support Emmanuel Isibor of Aberystwyth University who presented his findings around VLE
Read more