online learning

Team Tuesdays- Meet Tony, Digital Education Manager

Posted on 3 August 2020 by cesi

Name: Tony Lancaster Role at the University: Digital Education Manager What is your role in the Digital Education Programme? Until recently I jointly lead the Programme focusing predominantly on the business change strategy. I have since been appointed as the Digital Education Manager Why did you want to be part of the Dig Ed Programme?
Read more
Ddim yn siŵr beth i’w wneud am addysgu ar-lein y flwyddyn nesaf? Peidiwch â phoeni, mae help ar ei ffordd!

Posted on 23 June 2020 by cesi

Ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21, bydd angen i ni addasu ein haddysgu i ddull ‘cyfunol’ (gan integreiddio gweithgareddau ar-lein ac ar y campws). Bydd rhai cydweithwyr eisoes yn gyfarwydd â’r dull hwn, ond i eraill bydd hyn yn hollol newydd. Un o linynnau’r Rhaglen Addysg Ddigidol yw creu cyfres o ddigwyddiadau ac adnoddau hyfforddi a
Read more


A Principled Approach to Online Learning

Posted on 16 June 2020 by cesi

As we plan for the new academic year, Cardiff – like most universities around the world – is facing a unprecedented change in the way our classes will be taught and the way our students will learn. The initial move online in March didn’t give staff or students any opportunity to prepare, and not much
Read more


Dull Egwyddor o Ddysgu Ar-lein

Posted on 16 June 2020 by cesi

Wrth i ni gynllunio ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd, mae Caerdydd – fel y mwyafrif o brifysgolion ledled y byd – yn wynebu newid digynsail yn y ffordd y bydd ein dosbarthiadau’n cael eu haddysgu a’r ffordd y bydd ein myfyrwyr yn dysgu. Ni roddodd y symudiad cychwynnol ar-lein ym mis Mawrth unrhyw gyfle
Read moreXerte Conference 2018

Posted on 16 July 2018 by Martin Nosek

by Martin Nosek. A welsh version of this blog post is available below. This year Xerte Online Toolkits is celebrating its 10 year anniversary. It was first launched at Nottingham University and the conference celebrated a growing user community and again showcased good practice from the UK and abroad. CEI developed a new Xerte theme
Read more