Team Tuesdays- Meet Carys, Events and Communications Officer

Posted on 7 July 2020 by cesi

Name: Carys Bradley-Roberts Role at the University: Events and Communications Officer for the Centre for Education Support and Innovation What is your role in the Digital Education Programme? I created a communications strategy for the programme and am co-ordinating the comms according to this strategy. I manage the CESI twitter and blog and help collate
Read more
Ddim yn siŵr beth i’w wneud am addysgu ar-lein y flwyddyn nesaf? Peidiwch â phoeni, mae help ar ei ffordd!

Posted on 23 June 2020 by cesi

Ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21, bydd angen i ni addasu ein haddysgu i ddull ‘cyfunol’ (gan integreiddio gweithgareddau ar-lein ac ar y campws). Bydd rhai cydweithwyr eisoes yn gyfarwydd â’r dull hwn, ond i eraill bydd hyn yn hollol newydd. Un o linynnau’r Rhaglen Addysg Ddigidol yw creu cyfres o ddigwyddiadau ac adnoddau hyfforddi a
Read moreA Principled Approach to Online Learning

Posted on 16 June 2020 by cesi

As we plan for the new academic year, Cardiff – like most universities around the world – is facing a unprecedented change in the way our classes will be taught and the way our students will learn. The initial move online in March didn’t give staff or students any opportunity to prepare, and not much
Read more


Dull Egwyddor o Ddysgu Ar-lein

Posted on 16 June 2020 by cesi

Wrth i ni gynllunio ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd, mae Caerdydd – fel y mwyafrif o brifysgolion ledled y byd – yn wynebu newid digynsail yn y ffordd y bydd ein dosbarthiadau’n cael eu haddysgu a’r ffordd y bydd ein myfyrwyr yn dysgu. Ni roddodd y symudiad cychwynnol ar-lein ym mis Mawrth unrhyw gyfle
Read more


Team Tuesdays- Meet Anita, Administrative Assistant

Posted on 9 June 2020 by cesi

Name: Anita Braine  Role: Administrative Assistant – joined October 2016  What is your role in the CESI team? I help support various projects including organising travel, room bookings, catering and providing support with events.  Describe a project you have been involved that you have enjoyed I help run the CUROP/CUSEIP scheme and enjoy seeing the journey students make from start to finish
Read more


Team Tuesdays- Meet Mary-Kate, Projects and Operations Manager

Posted on 2 June 2020 by cesi

Name: Mary-Kate Lewis  Role: Projects and Operations Manager – joined September 2015  What is your role in the CESI team? I manage the Projects and Operations team within the CESI.  We look after the day to day running of the CESI, as well as managing our flagship funding schemes and having oversight of the CESI projects.  I am responsible for our learning and teaching / research On-campus Internships
Read more


Team Tuesdays – Meet Ellie, Student Engagement Manager

Posted on 26 May 2020 by cesi

Name: Eleanor Mayo-Ward  Role: Student Engagement Manager – joined October 2019  What is your role in the CESI team? I manage the Student Engagement Team in CESI to deliver the outcomes outlined in The Way Forward, and am responsible for the strategic and operational management of student voice activity across the University.   Describe a project you have been involved that you have
Read more