Day: July 31, 2020

Personal Tutor Profile: Merideth Gattis, School of Psychology

Posted on 31 July 2020 by cesi

Tell us a little about yourself, what School you’re a Senior Personal Tutor in and how long have you been involved with Personal Tutoring?I did my undergraduate studies at a small liberal arts college in Massachusetts, where the professors on our degree course knew every student by name. My professors encouraged me to consider an
Read more


Proffil Tiwtor Personol: Merideth Gattis, Ysgol Seicoleg

Posted on 31 July 2020 by cesi

Dywedwch ychydig amdanoch chi eich hun wrthym, pa ysgol rydych yn Uwch-diwtor Personol ynddi ac ers faint rydych wedi bod yn cynnig Tiwtora Personol? Fe wnes i fy astudiaethau israddedig mewn coleg celfyddydol breiniol bach yn Massachusetts, lle roedd yr athrawon ar ein cwrs gradd yn adnabod pob myfyriwr yn ôl eu henwau. Roedd fy
Read more