Day: July 7, 2020

Assessment Design in a Digital Environment

Posted on 7 July 2020 by cesi

As the new academic lead for the University’s Transforming Assessment project, it seemed timely for me to write a short blog post on some of the things we need to think about as we develop our programmes for the next academic year.  The past year has certainly presented us with some challenges around assessment, and
Read more


Dylunio Asesu mewn Amgylchedd Digidol

Posted on 7 July 2020 by cesi

Fel yr arweinydd academaidd newydd ar gyfer prosiect Trawsnewid Asesu’r Brifysgol, roedd yn ymddangos yn amserol imi ysgrifennu blog byr ar rai o’r pethau y mae’n rhaid i ni feddwl amdanynt wrth inni ddatblygu ein rhaglenni ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf. Mae’r flwyddyn ddiwethaf yn sicr wedi cyflwyno rhai heriau i ni o ran
Read more


Team Tuesdays- Meet Carys, Events and Communications Officer

Posted on 7 July 2020 by cesi

Name: Carys Bradley-Roberts Role at the University: Events and Communications Officer for the Centre for Education Support and Innovation What is your role in the Digital Education Programme? I created a communications strategy for the programme and am co-ordinating the comms according to this strategy. I manage the CESI twitter and blog and help collate
Read more