Day: June 16, 2020

A Principled Approach to Online Learning

Posted on 16 June 2020 by cesi

As we plan for the new academic year, Cardiff – like most universities around the world – is facing a unprecedented change in the way our classes will be taught and the way our students will learn. The initial move online in March didn’t give staff or students any opportunity to prepare, and not much
Read more


Dull Egwyddor o Ddysgu Ar-lein

Posted on 16 June 2020 by cesi

Wrth i ni gynllunio ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd, mae Caerdydd – fel y mwyafrif o brifysgolion ledled y byd – yn wynebu newid digynsail yn y ffordd y bydd ein dosbarthiadau’n cael eu haddysgu a’r ffordd y bydd ein myfyrwyr yn dysgu. Ni roddodd y symudiad cychwynnol ar-lein ym mis Mawrth unrhyw gyfle
Read more