Latest posts

digital, Digital Education, Student engagement, student tracking

Olrhain ymgysylltiad myfyrwyr ar-lein

Posted on 18 November 2020 by cesi

Un o brif nodau’r fframwaith dysgu digidol yw hyrwyddo ymgysylltiad myfyrwyr gyda’u dysgu, sef rhywbeth sy’n gallu bod yn fwy heriol pan fydd myfyrwyr yn astudio o bell. Fodd bynnag, mae’r amgylchedd ar-lein yn ei gwneud hi’n haws olrhain ymgysylltiad myfyrwyr mewn rhai ffyrdd. Yn y tîm addysg ddigidol, mae cydweithwyr yn aml yn gofyn
Read more


digital, Digital Education, Student engagement, student tracking

Tracking student engagement online

Posted on 18 November 2020 by cesi

One of the key aims of the digital learning framework is to promote student engagement with their learning, something which can be more challenging when students are studying remotely. However, the online environment in some ways makes it easier to track student engagement. In the digital education team, we are often asked by colleagues how
Read more

Curriculum Development, digital, personal tutors

Personal Tutor Profile: Emiliano Treré, School of Journalism, Media and Culture

Posted on 10 November 2020 by cesi

Tell us a little about yourself, what School you’re a Senior Personal Tutor in and how long have you been involved with Personal Tutoring?My name’s Emiliano Treré, I joined the School of Journalism, Media and Culture (JOMEC) in 2017 and have been involved in quality of Senior Personal Tutor since September 2019. During my years
Read more

Curriculum Development, digital, personal tutors

Proffil Tiwtor Personol: Emiliano Treré, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Posted on 10 November 2020 by cesi

Dywedwch ychydig amdanoch chi eich hun wrthym, pa ysgol rydych yn Uwch-diwtor Personol ynddi ac ers faint rydych wedi bod yn cynnig Tiwtora Personol?Fy enw i yw Emiliano Treré, ymunais â’r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant (JOMEC) yn 2017 ac rwyf wedi bod yn rhan o sicrhau ansawdd Uwch -diwtoriaid Personol ers mis Medi
Read more